EU peníze školám

EU dotace

Projekt "Kamarád"

V měsíci březnu jsme k nám v rámci projektu Kamarád, který má na naší škole více než patnáctiletou tradici, pozvali na návštěvu děti z  MŠ U Stadionu. Hostitelské role se ujali žáci  9. ročníku, kteří  se s malými kamarády sešli celkem dvakrát. Při první návštěvě pracovali s dětmi z předškolního oddělení a umožnili jim, aby si vyzkoušely úkoly podobné těm, které budou plnit u zápisu do 1. třídy. Při tomto setkání si děti prohlédly také učebnu pracovních činností a s pomocí svých starších kamarádů si procvičily svou jemnou motoriku a vyrobily si drobný upomínkový předmět.

Při druhém setkání, které bylo ve znamení karnevalu,  pomáhala žákům 9. třídy i děvčata z 8.A,  neboť nás tentokrát navštívily děti všech tří oddělení MŠ. Setkání se nesla v příjemné atmosféře a poděkování patří nejen žákům devátého a dívkám osmého ročníku, ale také paní učitelce Štěpancové, která se každoročně projektu účastní.

M. Czabeová