EU peníze školám

EU dotace

5. A a tajemství čtyř živlů

V termínu 25. – 29. 3. 2019 se 5. A zúčastnila školy v přírodě v Ústavu ekologické výchovy v Mladoňově s názvem „Tajemství čtyř živlů“. Na uhrazení pobytu pro žáky škola z větší části získala finanční příspěvek z dotace Národního programu Životní prostředí, o který úspěšně zažádala.

Žáci se během pěti dní kromě „klasické výuky“ z mnoha úhlů pohledu zabývali čtyřmi základními živly, bez nichž by život na Zemi byl jen těžko představitelný. Pomocí prezentací, skupinové práce, her či dramatizace žáci společně objevovali nejdůležitější poznatky o vzduchu, vodě, ohni i půdě. Prohloubili si tak i svoje znalosti ohledně ochrany životního prostředí. Vyzkoušeli si např. rozdělávání ohně včetně obstarání dřeva, čištění vody pomocí vlastnoručně sestavené čističky vody, ale také třeba společné nocování na karimatce v podkrovní učebně (pro některé úplně první spaní na zemi. Během těchto pěti dní tak děti měly příležitost zase o něco více prohloubit vzájemné kamarádské vazby.

„Živly“ nám ukázaly svoji sílu a kromě sněhové fujavice nás zastihl také déšť a ledový vichr a došlo i na slunečné jarní dopoledne. Ať už bylo počasí jakkoli nepřejícné, v příjemném, přátelském prostředí ekologického centra v Mladoňově se všichni členové pracovního týmu skvěle postarali, aby si naše výprava užila zábavné učení spojené dle možností s pobytem na čerstvém vzduchu a sportovními aktivitami…

Mgr. Kateřina Urbášková, Mgr. Marcela Mikulíková, Lenka Káňová