EU peníze školám

EU dotace

Cestování za historií

 Dne 25. dubna vyrazily třídy 5. A a 5. B na exkurzi do Poličky a do Hlinska.

V Poličce nás čekal velmi zdařilý „výlet do středověku“ – vyslechli jsme si stručný výklad o historii města i o středověké době jako takové a dozvěděli jsme se řadu zajímavých faktů. Všichni si také mohli vyzkoušet dobový oděv, pokrývky hlavy či rytířskou zbroj a brnění. Druhou částí programu byla prohlídka města spojená s procházkou po zachovalých městských hradbách. Tato procházka se všem velmi líbila, neboť městské hradby v takovém rozsahu nebývají často k vidění. Výlet do středověké Poličky byl velmi zajímavý a poutavý, žáci si také mohli aktivně zopakovat znalosti z vlastivědného učiva.

V Hlinsku jsme navštívili tamější dřevěný skanzen, kde jsme absolvovali prohlídku týkající se Velikonoc, jako připomínku nejdůležitějších tradic spojených s nedávno proběhnuvšími svátky. Nejvíce všechny zaujala lidová architektura dřevěných „domečků“ a také praktická ukázka barvení vajec voskem. Celou cestu autobusem i vstup do expozice v Hlinsku žákům byly uhrazeny z dotace. Celý den nám velmi přálo počasí, takže exkurze neměla jen efekt poznávací, ale pro všechny to byl příjemně strávený, slunečný den.

Mgr. Kateřina Urbášková, Mgr. Lenka Ryšavá, Lenka Káňová a Martina Nemrava