EU peníze školám

EU dotace

Hra o ne-závislost

Ve čtvrtek 9.5. absolvovaly třídy 4.A, 4.B, 5.A, 5.B a 5.C preventivní program s názvem „Hra o ne-závislost“, který pro nás přímo ve škole realizovala Poradna zdraví (Šumperk). Program byl zaměřený na připomenutí základních faktů o škodlivosti návykových látek kolem nás, zejména kouření a alkoholu. Žáci si např. ověřili na vlastnoručně sestaveném jednoduchém modelu „plic kuřáka“, jak cigaretový kouř zanáší organismus škodlivými látkami (utěsněná plastová krabička vystlaná vatou byla napojena na pumpu na nafukování matrací a postupně nasávala cigaretový kouř; demonstrace tohoto pokusu probíhala pod odborným dozorem lektorky ve venkovních prostorách školy). Na dalších stanovištích si žáci také mohli ověřit své vědomosti či odhad ohledně škodlivosti návykových látek na vědomostním kvízu či diskusním stanovišti, v neposlední řadě měli také za úkol vzpomenout si, čeho si váží na sobě i spolužáků ve skupince, neboť jedině člověk, který zná své silné i slabé stránky, je schopen postavit se nástrahám, kterými návykové látky bezesporu jsou…

Mgr. Kateřina Urbášková