EU peníze školám

EU dotace

Soutěž ve sběru papíru

 Na naší škole proběhl již 14. ročník soutěže ve sběru papíru, ve které se nasbíralo 22 tun papíru. Na prvním místě se umístila třída 5. B (3 660 kg), na druhém místě třída 5. C (3 204 kg) a na třetím místě třída 9. A (1 994 kg). Všechny tři třídy obdržely finanční odměnu od Města Uničova, která bude použita na úhradu školních výletů.  Jako nejlepší jednotlivec byla vyhodnocena Vendula Vachutková ze třídy 5. B, která nasbírala 1 562 kg papíru a byla odměněna věcnou cenou od sponzorů soutěže.

Ivana Bušfyová, hospodářka