EU peníze školám

EU dotace

Výlet třídy 1. B. do ekologického centra v Mladoňově

Ve dnech 22. 5. – 24. 5. 2019 se třída 1. B. zúčastnila třídenního výletu v Ústavu ekologického vzdělávání v Mladoňově. Během našeho pobytu si děti prohloubily znalosti prvouky a dozvěděly se také spoustu zajímavých informací o tajemství živlů.

Pomocí prezentací, skupinové práce, her či dramatizace žáci společně objevovali nejdůležitější poznatky o vzduchu, vodě i ohni. Prohloubili si tak i svoje znalosti ohledně ochrany životního prostředí. Vyzkoušeli si, jak se dá rozdělat oheň pomocí křesadla, postavili domečky pro lesní skřítky, seznámili se zblízka s větrnou elektrárnou. I když nám počasí nejprve nepřálo, přivezli jsme si zpět domů množství nových zážitků.

Mgr. Petra Váňová