EU peníze školám

EU dotace

Česká školní inspekce nás zařadila mezi úspěšné školy

Naše škola byla zařazena do projektu, který má za úkol pilotní ověřování nástrojů, které by měly sloužit k identifikaci příčin úspěšnosti vybraných škol. Inspektoři hospitovali ve dvaceti vyučovacích hodinách a s vedením školy i všemi učiteli rozebrali širokou škálu oblastí základního vzdělávání. Všichni pedagogové navíc vyplnili rozsáhlé dotazníky se školskou tématikou. Inspektorům se škola moc líbila, pochválili výsledky i atmosféru.

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy