EU peníze školám

EU dotace

Kampaň „Neboj se promluvit“

V červnu žáci 8. A absolvovali projekt Neboj se promluvit, realizovaný naším dlouhodobým partnerem na poli prevence, Sdružením D Olomouc. Lektoři žákům interaktivní formou připomněli pravidla bezpečného internetu a ukázali jim, kam může zajít nezodpovědné nakládání s našimi fotkami či osobními údaji, jakým rizikům se vystavujeme v případě komunikace s neznámými lidmi v kyberprostoru, seznámili je se stránkami www.nebojsepromluvit.cz, kde naleznou nejen informace, jak se bránit kyberšikaně či jiným projevům nenávisti na internetu, ale rovněž seznam odborných pracovišť, na která se mohou se svým problémem obrátit. Žáci si prostřednictvím divadla fórum vyzkoušeli možná řešení internetového útoku či to, jak si mohou ověřit, že člověk, se kterým navázali internetové přátelství, se neskrývá za falešný profil.

Po absolvování programu si  5 dobrovolníků, Jana Vyhlídalová, Jakub Měch, Lukáš Vachutka, Nela Čundrlová a Barbora Svobodová, připravilo peer program s touto tematikou pro všechny třídy 2. stupně. Zvládli to výborně a zaslouží si pochvalu.

Mgr. M. Czabeová