EU peníze školám

EU dotace

Zdařilé akce třídy 4. B za poslední čtvrtletí

Žáci čtvrté třídy měli velmi naučný a bohatý program, který si náležitě užili. Mezi nejlepší akce děti zařadily pobyt v Mladoňově, kde jsme strávili 3 dny. Program byl zaměřen na rozvoj psychomotoriky, na poznávání života v lese a na růst rostlin ze semínek. Další velmi zdařilá akce proběhla v Hlinsku v Betlémě a  v „Pekle“ (Čertovina), kde si děti měly možnost prohlédnout, jak se žije v pekle. Mezi další akce patří: Vlastivědné muzeum v Olomouci (Naši chlupáči), P-Centrum Olomouc (Karkulka on-line), 4x dopravní hřiště (cyklistický průkaz), velikonoční výtvarné tvoření, beseda – prevence kouření a návykových látek, zdravověda – 1. pomoc.  V poslední hodině přírodovědy se žáci mohli pochlubit svými domácími mazlíčky.

Mgr. Miluše Horáková