EU peníze školám

EU dotace

Poděkování na konci školního roku

Na závěr každého školního roku je potřeba zamyslet se, zavzpomínat a především poděkovat. Ten letošní má pro naší školu tu zvláštnost, že se dostala na historické maximum – 380 žáků a 50 zaměstnanců.

 Perfektní práci odvedli učitelé, kteří dokážou děti zaujmout, naučit i usměrnit. K vytváření dobrých třídních kolektivů, kde se nikdo necítí odstrčený, jim pomáhá také školní psycholožka. Vychovatelky vytvořily v družině místo velké zábavy i účinné relaxace a velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogové organizují nad rámec svých pracovních povinností bezpočet zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.

Samostatnou kapitolou je školní jídelna. Denně uvaří 740 obědů pro učitele a žáky třech škol, pečovatelskou službu a další zájemce z celého města. Ročně jde tedy asi o 140 tisíc jídel. Zájem o naše obědy mají další dvě školy i mnoho jednotlivců, které kvůli kapacitě bohužel nemůžeme uspokojit. Poděkování za náročnou práci patří tedy kuchařkám a za vynikající manažerský výkon vedoucí školní jídelny.

Doslova mezi pilíře školy lze zařadit hospodářku a školníka, jejichž rozsah činnosti v budově, která odpovídá ploše čtyřiceti rodinných domů, by vydal na mnoho listů papíru. A všichni taky víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde se vyskytují děti. Ocenění za dlouhodobé udržování čistého školního prostředí a péči o zeleň směřuje k obětavým uklízečkám. Děkujeme taky našim přesným účetním.

Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup zřizovatele nejen k naší škole. Není to bohužel automatická záležitost každého města, či obce. Pomoc pracovnic sociálně právní ochrany dítěte je pro nás v některých případech naprosto nepostradatelná. Na pomoci našim dětem, jejichž rodina je v tísni, se podílí také uničovská Charita. Její programy se snaží těmto svízelným situacím také předcházet. Městská policie hlídá ráno rozespalé děti při příchodu do školy. V tísnivých případech se její dojezd do školy pohybuje okolo pěti minut. Velmi dobrá je spolupráce i se státní policií a požárním záchranným sborem. Naše děti hasiče totiž přímo milují. Doufejme, že se zůstane jen u přednášek a ukázek. Technickým službám vděčíme za pravidelný úklid i úpravu okolí školy. Děti i učitelé také oceňují velmi dobrou organizaci plavání na bazéně. Osvědčila se spolupráce se všemi částmi MKZ. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Domu dětí, Základní uměleckou školou a sportovními oddíly. Všechny tyto organizace pozitivně ovlivňují chování žáků, což škole velice pomáhá.

Největší dík však samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je výborná a dětem svědčí.

Všem tedy ještě jednou děkujeme a přejeme hezkou dovolenou a dětem gratulujeme k pěkným vysvědčením a přejeme příjemné prázdniny.

Vedení Základní školy U Stadionu