EU peníze školám

EU dotace

V pondělí začíná nový školní rok

 V tomto školním roce nabíhá naplno nová reforma regionálního školství, která umožňuje řediteli školy zaměstnat více učitelů. Naše škola využila této možnosti k rozdělení výuky angličtiny na více menších skupin, což zajisté zvýší efektivitu výuky, kterou zajistí celkem osm angličtinářů. Stejný princip uplatníme i u výuky informatiky a robotiky, i zde budou mít učitelé na každého žáka více času, potřebného k individuálnímu přístupu. Z důvodu bezpečnosti jsme zvolili menší skupiny žáků i v hodinách, které probíhají v tělocvičnách, dílnách a školní kuchyňce. Početnější třídy jsou děleny také v českém jazyce a matematice, kde mimo individuálního procvičování učiva probíhá také příprava na soutěže, olympiády a přijímací zkoušky.

Seznam třídních učitelů i všech pedagogů najdete na tomto webu v sekci pracovníci školy. První dva dny se ve třídách ještě vyřeší organizační věci – sešity, žákovské knížky, učebnice, výška nábytku a hlavně rozvrhy, které jsou již hotové. Děti si tedy mohou hned v pondělí naplánovat výuku v umělecké škole, kroužky v domě dětí a tréninky ve sportovních oddílech.

Přeji všem klidný, bezproblémový začátek školního roku

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy