EU peníze školám

EU dotace

Tonda obal na cestách

Žáci 1. - 7. tříd si názornou a hravou formou osvěžili a rozšířili své povědomí a znalosti o důležitosti správného třídění odpadů. Zjistili, kolik odpadu vyprodukujeme a co se s ním dále děje, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých způsobů jejich dalšího zpracování, kolikrát se dá recyklovat například papír či sklo, co vše se vyrábí z recyklovanách plastů, či soutěžili ve svých znalostech a také dovednostech správně třídit.

Děkujeme společnosti EKO-KOM za bezplatné uspořádání této velmi pěkné a ekologicky přínosné besedy pro naše žáky.

Mgr. Marcela Mikulíková