EU peníze školám

EU dotace

Setkání 3.B se starostou města Uničova

Dne 4.11. jsme v rámci výuky prvouky navštívili Městský úřad v Uničově. První kroky vedly k panu starostovi Mgr. Radku Vincourovi, který dětem vysvětlil, jakou funkci má na radnici nejen on, ale i rada města a zastupitelstvo. Děti si prohlédly jeho pracovnu a jako pozornost od něj dostaly LIPO.

Potom děti pozval do zasedací místnosti a vyzval je, aby se ptaly, co se jim líbí nebo nelíbí či co je zajímá o městě Uničově a co by chtěly v budoucnu změnit. Ochotně jim odpovídal na všetečné dotazy a slíbil jim, že příště přijde za nimi do školy, kde se podívá, jak pracují v hodině. Na rozloučenou se s dětmi vyfotografoval. Následovala prohlídka obřadní síně, kde děti zaujal mohutný mosazný lustr. Pak jsme pokračovali k Městské policii. Děti si venku prohlédly auto, zablikaly majákem a foukly do alkohol testeru. Příslušníci městské policie odpovídali na zvídavé dotazy žáků. Nakonec dětem rozdali reflexní přívěsky. Za zprostředkování prohlídky patří poděkování mamince Ríši, která je vedoucí živnostenského odboru. Moc se nám program líbil a děkujeme za pozvání i panu starostovi.

Mgr. Jarmila Bednářová