EU peníze školám

EU dotace

Na návštěvě v Jasněnce

Jak to začalo? Na posledním plavání jsme potkali několik dětí ze ZŠ Speciální Jasněnka. Právě se v prvouce učíme o pomáhání seniorům a osobám s mentálním postižením, a proto se naši žáci začali o tyto děti zajímat. Ptali se například na to, proč jedna z dívek nemluví a jen vydává „houkavé“ zvuky. Paní učitelka ze speciální školy našim žákům odpověděla na jejich dotazy a pozvala nás na návštěvu do Jasněnky. Ihned jsme tuto nabídku přijali.

V pátek 22. listopadu 2019 jsme se vypravili do Jasněnky, která v rámci základní školy speciální poskytuje vzdělávání žákům s mentálním a kombinovaným postižením i poruchami autistického spektra, a také v rámci denního stacionáře poskytuje sociální službu osobám s těmito vadami.

Návštěvu jsme započali v relaxační místnosti Snoezelen, kde byl dětem promítnut film o Jasněnce s výkladem jedné z paní učitelek. Také jsme si v této místnosti vyzkoušeli vodní postel a prohlédli si různé svítící pomůcky. Následně jsme navštívili dvě třídy školy, kde jsme se seznámili s žáky, pedagogy, asistenty i stylem jakým se zde pracuje. Poté co jsme si prohlédli zázemí školy, jsme vyrazili do denního stacionáře, kde jsme se seznámili s dospělými uživateli a pracovníky, kteří jim pomáhají. Naši žáci ihned poznali spoustu osob z filmu, který před chvílí viděli. Uživatelé zde nacvičují činnosti běžného života (úklid, starost o vlastní osobu, vaření), ale také se věnují kreativním činnostem jako je háčkování, pletení košíků z pedigu nebo výroba dekorací.

Dětem se tato návštěva líbila a na závěr si pohráli v bazénku s míčky. Všichni jsme se shodli, že tato návštěva byla moc poučná a vždy se k těmto osobám budeme chovat s respektem a pokorou. Naši žáci se chovali velmi dobře, a proto si zaslouží velkou pochvalu. Stejně tak usměvaví pracovníci Jasněnky přispěli k pohodové atmosféře, která zde vládla.

Děkujeme za možnost této návštěvy a přejeme si, aby o tyto osoby bylo všude postaráno stejně tak dobře, jako v Uničovské Jasněnce.

Mgr. Jarmila Bednářová