EU peníze školám

EU dotace

Zapojili jsme se do logické olympiády

Žáci čtvrtého a šestého ročníku se zapojili do celostátního projektu testujícího logické myšlení dětí. Řešili logické slovní úlohy, doplňovali písmenka nebo čísla v různých posloupnostech a řadách, doplňovali geometrické obrazce atd. V rámci školy byli nejlepší ze čtvrťáků Bronislav Polívka, Štěpán Novák a Radovan Hladiš. V šestých třídách je pořadí Jana Zuščichová, Tobiáš Daněk a Jakub Zedník. Všem gratulujeme. Další akce bude masovější, hlásíme se do matematické soutěže Pangea.

Vedení školy