EU peníze školám

EU dotace

Druháci v olomouckých muzeích

Žáci 2.A se v pátek 6.12. vydali za vzděláváním do olomouckých muzeí. Zúčastnili se dvou lektorovaných programů, přičemž jeden z nich byl včetně dopravy financován prostřednictvím dotací ze šablon MŠMT a druhý si hradili žáci sami.

V Muzeu umění v Olomouci byly děti prostřednictvím programu „Promlouvat beze slov“ vtaženy do světa umění. Na několika aktivitách si žáci vyzkoušeli, jak se může lišit způsob vyjadřování různých lidí, přestože všichni mluví „stejným“ jazykem. V druhé části programu trénovali spolupráci ve skupinkách a ověřili si, že ztvárnění myšlenky ve světě umění nabízí řadu možností…

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se žáci na programu nazvaném „Zajíček Chlupáček“ dostali do nejbližší přírody Olomouce a okolí. Poutavou výstavou děti provedla sympatická lektorka spolu se „zajíčkem Chlupáčkem“ a děti byly díky zadaným aktivitám vtaženy do světa přírody, kterou znají z blízkého okolí. Výstava je připravena velmi zajímavě, s řadou interaktivních prvků, které návštěvníkům přibližují detaily, jež mnohdy běžný pohled opomíjí…

Ze vzdělávacího výletu se žáci vrátili spokojení a obě výstavy se jim velmi líbily.

Mgr. Kateřina Urbášková