EU peníze školám

EU dotace

Družina poskytuje dětem aktivní relax

Školní družina pracuje podle vzdělávacího programu „Poznáváme svět hravě a vesele“, který zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, zájmové aktivity všeho druhu a přípravu na vyučování prováděnou hravou a soutěživou formou. V průběhu odpoledne mohou také děti navštěvovat celou řadu zájmových kroužků. Letos to jsou: Koumáci, Dovedné ruce, Počítačový mág, Řežeme, vrtáme, zatloukáme, Florbal přípravka, Florbal elévi, Jóga, Míčové hry, Hry bez hranic, Zdravotník, Minutka vaření a Cvičení výslovnosti.

 

Lenka Pavlíková, vedoucí vychovatelka