EU peníze školám

EU dotace

Výlet do Slezského muzea v Opavě

Dne 12. prosince 2019 se žáci 3.B vypravili do Opavy. Čekala je dlouhá cesta autobusem, kterou nakonec zvládli.  Po příjezdu jsme spěchali do krásné budovy Slezského zemského muzea, které je třetí největší institucí svého druhu v České republice. Nachází se zde velmi bohatá expozice z různými typy sbírek. Děti nejvíce zaujala velká zvířata (slon, medvěd, jelen…) a spousta různých ptáků. Součástí prohlídky bylo i seznámení se s vánočními zvyky v jiných zemích. Prohlídka byla proložena dílničkou, kde si děti zhotovily výrobek. Nakonec si zakoupily upomínkové předměty a plny dojmů a zážitků se vracely domů. Byl to opravdu krásně prožitý předvánoční den.

Mgr. J. Bednářová