EU peníze školám

EU dotace

Advent v 6. C

Během  prosince  se žáci seznamovali s tradicemi spojenými s tímto obdobím i s vánočními svátky. Mnoho žáků se zapojilo do projektu „ Vánoční hvězda“. Objednali jsme za třídu 21 květin a přispěli tak  nadaci Šance částkou cca 1700,- Kč. Stejně jako jiné třídy jsme se zúčastnili jarmarku a naše snažení vyvrcholilo 19.12. besídkou pro rodiče. Poděkování patří všem rodičům, kteří během těchto akcí vedou žáky k uvědomění si, že máme pomáhat těm méně šťastným, podporují je v tvůrčí činnosti a oceňují jejich snahu. Všem rodičům přejeme krásné svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí i osobních a pracovních úspěchů.

M. Czabeová, tř. uč. a L. Jemelka, AP