EU peníze školám

EU dotace

Ohlédnutí za adventem

Těsně před vánočními prázdninami si žáci 4. A a 4. B připomněli v ekologickém centru v Mladoňově zvyky a postavy, které se vážou k adventnímu období. Děti se v krátkých scénkách mohly potkat s jednotlivými světci předvánočního období, zároveň si vyzkoušely také tradiční lití olova, házení pantoflem či krájení jablíčka a pouštění lodiček, zahřály se u venkovní hry či si vyzkoušely svoji šikovnost při vytváření vánočního svícínku z přírodnin.

Celé vánoční dopoledne bylo velmi vydařené a v povánočním čase nezbývá, než si přát, aby Vánoce nebyly jen jednou za rok, ale jejich poselství jsme si dokázali nést i během roku…

Mgr. Kateřina Urbášková