EU peníze školám

EU dotace

Hodnocení pololetí

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 prospělo 68 % žáků školy s vyznamenáním, pouze 2 žáci neprospěli, své pětky mají šanci do konce roku vylepšit. Nebyla udělena žádná dvojka z chování, naopak, velká záplava pochval. Za celé pololetí jsme zaznamenali jen 3 neomluvené hodiny a dvě důtky ředitele školy. Lze tedy říci, že stále držíme vysokou úroveň chování i vzdělávání zvýrazněnou navíc mnoha zajímavými akcemi ve všech ročnících po celý školní rok, zcela v duchu názvu našeho školního vzdělávacího programu „Škola mnoha příležitostí“.

Děkuji všem pracovníkům školy za skvělou práci.                                      

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy