EU peníze školám

EU dotace

Domácí příprava do 21. 3. 2020 I. stupeň

Vážení rodiče, některé děti si nechaly v lavici učebnice nebo pracovní sešity. V pátek 13. 3. budou zájemci vpuštěni do školy od 10 - 11 hodin, aby si tyto věci odnesli.
 
 
Domácí příprava do 21. 3. 2020 - opakování učiva
 
1A

Slabikář str. 56 - 58

Písanka str. 23 - 25

Matematika str. 24, 25, 17 - opakování

Prvouka str. 36, 37

Doplňkové čtení k písmenu B

bič

bota

bílý

bouda

duben

balíky

zub

bosý

buky

boule

buben

budova

dub

bolí

ryby

houba

beran

bubínek

buk

zuby

Líba

balík

bylina

Bohuš

Je sobota a my jedeme na výlet. Jede s námi i Bobeš a Bára. Jedeme na Boubín. Boubín je prales. Máme batohy. V batohu si neseme svačinu. Je duben. Všude je bláto. Pod dubem na kraji lesa kvetou bílé bledule.

1B

Slabikář strana 58 – 61

Písanka  strana 18 – 21

Matematika PS strana  26 – 30

Děti mají u sebe list na procvičování sčítání a odčítání do 10 do matematiky, pracovní list na čtení se sloupečky slov. Prosím, rozvrhněte dětem úkoly a hlavně s dětmi každý den alespoň 20 minut čtěte.

2A

 Matematika

PS Matýsek str 32 - 37

PS str. 47 - 52

Český jazyk

- doplnit pracovní list Opakování - tvrdé a měkké slabiky

- PS ČJ 2 str 3, str. 4 - 6 - cvičení 1

- učebnice ČJ str 110 cv 1, str 111 cv 6

- dokončit list souhlásky tvrdé - cv 3, 9, 10

Čtení

Vítek nebo jiná knížka 15 minut denně

Čítanka str 88 - 91

Psaní

str 7 - 9

Prvouka

učebnice + PS str 47, 49

2B

Český jazyk

ČJ PS (2. díl) doplnění po s. 13.

Písemná práce z učebnice do sešitu ČJ 1 přepisovat postupně neúplná cvičení na uvedených stranách: 59/2,3 - 60/2,3(6 vět) - 61/2 - 62/2 - 63/2 - 65/2 - 66/2 - 67/2 - 68/3(5 vět) -

- 69/1(5 vět). Doporučuji 1 cvičení denně!

Písanka - psaní po s. 13 - věty v doplňujících cvičeních nemusíte vymýšlet, hlavně dbát na správnou techniku psaní, nespěchat a psát správné tvary písmen.

Čtení - Čítanka (2. díl): pokračovat v četbě - poslední úryvek "Kouzelník Mařenka", také doporučuji domácí četbu z oblíbených knih.

Matematika

M PS velký sešit (5. díl) a k němu M PS malý sešit se dopočítají, jedná se o procvičování učiva s počítáním do 100 a navzájem se doplňují. STRÁNKY S GEOMETRIÍ VYNECHEJTE!!! 

DOPORUČENÍ: některá cvičení nebo část z nich by mohly děti zapsat do sešitu M1, aby si procvičily správný zápis a úpravu číslic a příkladů.

Prvouka - učebnice a PS - pročíst a dopnit po 49, DOPORUČENÍ - postupně si můžete opakovat učivo podle otázek pod každou kapitolou, včetně PS.

 3A

Matematika

uč. S. 39-46/procvičovat na fólii a ústně

PS s. 18-21

Početník 1. díl s. 29-31

Český jazyk       

uč. S. 97-101/ústně nebo na fólii procvičovat

uč. s. 116 - přečíst, PS s. 44 a 56

Vyjmenovaná slova s. 27-30

Prvouka      

uč. s. 52-55, PS s. 37-39

Čtení     

čítanka s. 88, 93-100 + svoje knihy = číst denně

Psaní      

Písanka s. 8-11

Anglický jazyk

Skupina p. Matouškové

- opakování slovní zásoby od začátku roku

- naučit se slovní zásobu – Tělo (i psát)

- nová slovní zásoba (napsat nebo vlepit do sešitu) – My family (Moje rodina)

  (můžete nejprve nastříhat kartičky a přiřazovat, až budete umět, nalepte)

- https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/ - zde je výslovnost

  mum              [mʌm]                        maminka

  mother          [mʌðə]                       matka

  dad               [dæd]                        tatínek

  father           [fɑːðə]                       otec

  me                 [miː]                          

  sister             [sɪstə]                         sestra

  brother          [brʌðə]                      bratr

  grandma        [grændmɑː]              babička

  grandpa         [grændpɑː]              dědeček

  friend              [frend]                     kamarád, kamarádka

Skupina p. Mikulicové

Opakování 4.a 5.lekce: pracovní sešit str.50 celá, str.96/2,3 a potom str.97/2,3

 

3B

 Matematika

Početník 2. díl, str. 5-9

Početník 1. díl – zadáno ve škole

PS s. 10-15, s. 43-44 geometrie

Český     

 Vyjmenovaná slova s. 35-36 (+opakuj probrané)

Prvouka     

uč. s. 53-56, PS s. 38-43

Čtení

čítanka s. 93-105 (číst denně) + svoje knihy

Psaní

Písanka 2. díl, s. 7-12

Anglický jazyk

Skupina p. Ševčíkové

- Udělat v pracovním sešitě cv 2/40, 2/41, 3/42, 2/44. Napsat slovní zásobu, čísla od 11-20 na kartičky (jedna strana česky, druhá anglicky) a procvičovat (vybrat ze seznamu slovíček Lekce 5).

Skupina p. Matouškové

- opakování slovní zásoby od začátku roku

- naučit se slovní zásobu – Tělo (i psát)

- nová slovní zásoba (napsat nebo vlepit do sešitu) – My family (Moje rodina)

  (můžete nejprve nastříhat kartičky a přiřazovat, až budete umět, nalepte)

- https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/ - zde je výslovnost

  mum              [mʌm]                        maminka

  mother          [mʌðə]                       matka

  dad               [dæd]                        tatínek

  father           [fɑːðə]                       otec

  me                 [miː]                          

  sister             [sɪstə]                         sestra

  brother          [brʌðə]                      bratr

  grandma        [grændmɑː]              babička

  grandpa         [grændpɑː]              dědeček

  friend              [frend]                     kamarád, kamarádka

4A

Český jazyk – list procvičování vyjmenovaná slova označená cvičení, předpony a předložky procvičování označený sloupec.

Matematika – procvičování PS s. 45/99, s. 12/38, s. 13/39 b, vybarvovací příklady (list 28)

Angický jazyk – opakování barev – zadaný list (Vegetables)

Vlastivěda – přečíst a seznámit se s textem na pracovním listě, ukázat si daná města na mapě ČR

4B

Český jazyk

- mluvnice - Pracovní sešit malý - dopsat strany 13, 14, 15, 16, 17

- čítanka - 92-94

Matematika 

každý pracovní den do návratu jednu stranu v PS (nepřeskakovat, postupně zepředu)  (např. 11.3. stranu 7, 12.3. stranu 8, 13.3. stranu 9, 16.3. stranu 10 atd. ………)

Možnosti k procvičování na webu :

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html   (můžeš zkusit i ročník 4.), https://skolakov.eu/matematika-4-trida

Anglický jazyk – procvičování, opakování  slovní zásoby od začátku školního roku

Vlastivěda

opakování dějin z youtube filmů DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA, díl 1. až 13., PS vyplnit do strany 5

Možnosti k procvičování formou kvízu či křížovek: http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html       ( z dějin kapitoly 39 – 45, znovu pročíst, podbarvená slova jsou odkazem do dodatečných materiálů, filmů, ukázek….), http://rysava.websnadno.cz/azkviz/az_4vl_7_ceskepovesti.pdf   ( křížovky číslo 1 až 65)

opakování a příprava na testy      -    http://rysava.websnadno.cz/azkviz/az_4vl_6_prnlaz9stoleti.pdfhttp://rysava.websnadno.cz/azkviz/az_4vl_7_ceskepovesti.pdf

Přírodopis   

– znovu pročíst – Rostliny a živočichové v okolí našich obydlí uč. s. 27 – 34, Rostliny v lese uč . s. 39 – 43

 - pročíst uč. s. 43 – 49 Živočichové v lese

5A

Anglický jazyk

Slovíčka přepsat do slovníčku: 3 lekce- část A, Possessions, část B, Colours, Other adjectives, část C, Pets, část D

Cvičení z pracovního sešitu – cvičení  vypracovat po zapsání a naučení se slovíček k příslušné části.

Pracovní sešit:  strany 22 cv.1,2, 24 cv.1,3,4, 26 cv. 1, 28 cv.1

Matematika

 – PS po s. 33 - 35

  - uč. Bystrotest 1  - s. 4 (na papír)

 - uč. s. 12 – Bystrotest 3 (na papír)

Vlastivěda   

– pročíst Vysočina, Jihomoravský kraj         – uč. s. 26 – 29, PS. 17 – 18, 

– pročíst zbývající kraje – Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský  - uč. s. 30 - 35, PS s. 19 – 21

Český jazyk

- PS s. 11, 12, 13, 14 (slovesné způsoby)

Čtení

– Čítanka s. 80 – 85

Přírodověda

- dočíst a zopakovat z učebnice trávicí soustavu, prostudovat pomocí učebnice a webové prezentace https://player.slideplayer.cz/8/2343697/# vylučovací soustavu

Informatika

skupina p. uč. Zemanové
– na www.zsustadionu.cz/moodle se pokusit dokončit úkol Mezery v textovém editoru a úkol nahrát do Moodle + úkol Barva písma (kdo dosud nedokončil)
- dokončovat NEDATLUJ!

5B

Český jazyk

PS 2 (modrý)  - dodělat všechna cvičení na zájmena
Z učebnice "Český jazyk 5" přepsat do sešitu mluvnice:
a) cv. 6/s. 110
b) na novou stránku sešitu - žlutá tabulka s. 112, "Druhy číslovek" ze s. 113

Matematika

- PS po s. 33 - 35

- uč. Bystrotest 1  - s. 4 (na papír)

 - uč. s. 12 – Bystrotest 3 (na papír)

Anglický jazyk

 – opakovat učivo – 2. lekce –sloveso být (to be), naučit slovíčka 3. lekce – A, B

Přírodopis

- opakovat kožní soustavu, dýchací soustava – přečíst uč. str. 78, 79 a v sešitě vypracovat již nalepený pracovní list (celý)

Vlastivěda

- zhlédnout na déčku České televize ČESKÉ PEXESO – díly 1 – 6 (opakování probraných krajů)  

- pokračovat ve shromažďování  MATERIÁLU  pro PROJEKT LIBOVOLNÉHO KRAJE ČR ( tzn. na tvrdý papír ručně napsat důležité informace o kraji ( čerpej z učebnice, PS i ČESKÉHO PEXESA) a doplnit o obrázky, fotografie, pohledy, mapky…)

Informatika

skupina Pavlíková - dodělat rozpracovaný úkol Mezery a uložit na Moodle (https://www.zsustadionu.cz/moodle/)