EU peníze školám

EU dotace

Domácí příprava do 21. 3. 2020 II. stupeň

Vážení rodiče, některé děti si nechaly v lavici učebnice nebo pracovní sešity. V pátek 13. 3. budou zájemci vpuštěni do školy od 10 - 11 hodin, aby si tyto věci odnesli.
 
Domácí příprava do 21. 3. 2020 - opakování učiva
 
6A
 
Český jazyk
Přepsat do sešitu mluvnice z učebnice "Číslovky" - s. 101, horní rámeček + spodní rámeček "Druhy číslovek" - základní, s. 103 číslovky řadové, s. 105 číslovky druhové, s. 106 číslovky násobné
 
Dějepis 

- video youtube Kompas času Indie 1, Kompas času Indie 2

Přírodopis

dodělat s pomocí textu v učebnici pracovní list Kroužkovci

 Matematika

Opakování desetinných čísel – slovní úlohy (rozdaný list se zadáním) - pro ty, co to ztratili http://www.zsustadionu.cz/images/matematika.pdf

Další možné opakování pro ty, kteří chtějí více procvičit: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-desetinna-cisla/924

Fyzika

- Přečíst na webu látku ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK: http://jane111.chytrak.cz/F6/19.pdf

- Projít si pracovní list (můžeš i vytisknout a vyplnit) a zkusit najít odpovědi z článku http://jane111.chytrak.cz/F6/PL_20_el.vlastnosti_1.pdf

Anglický jazyk

Skupina p. Matouškové

- opakování slovní zásoby „přídavná jména“, především 3. a 4. sloupeček, ze kterého jsme měli psát prověrku

- v učebnici na straně 26 číst článek a překládat (ke článku patří slovní zásoba 2D ve slovníčku)

- slovní zásoba 3A Where were you last weekend? Phrases with at, in, on 

- slovní zásoba 3B Our holiday. Holidays. 

- Napište projekt My favourite animal nebo budete- li popisovat vaše domácí zvířátko, potom projekt nazvěte My favourite pet. Nechám na vás, jestli projekt napíšete na A4, A3 nebo nakreslíte zvířátko, vystřihnete a napíšete text na něj, nechám to na vaší kreativitě (inspirace v učebnici na straně 31).

    - projekt budete psát v přítomném čase prostém (co obvykle děláme)

    - budete-li psát o zvířeti, pište „it“, budete-li psát o mazlíčkovi, pište „he/she“

     1. V úvodu obecně o zvířátku, využijte náš pracovní list (savec….)

     2. Kde na světě žije / kde ho máte doma

     3. Popis těla

     4. Co jí

     5. Něco zajímavého, jak si s mazlíkem hrajete, staráte se o něj …..

Zeměpis
 Austrálie - přečíst stránky 45 - 48
 
Informatika
dokončovat Nedatluj
 
 
6B
 
 Český jazyk

- do cvičného sešitu vypracovat cvičení 4 ze strany 109, cvičení 6 ze strany 109

- procvičování mluvnických kategorií sloves v učebnici – mají zadaný D. Ú. - místo 5 sloves udělat celé cvičení

- číst jakoukoliv knihu každý den alespoň 10 – 15 minut, po návratu si napíšeme shrnutí, o čem kniha byla

 Anglický jazyk

Skupina p. Horákové – opakovat „Clothes“ - slovíčka, pracovní sešit str. 58 cv.1, 2, str.60 cv. 1, 2, str. 61 cv. 3, naučit již zadaná slovíčka a opakovat slovíčka 6. lekce

  Matematika

Opakování desetinných čísel – slovní úlohy (rozdaný list se zadáním) - pro ty, co to ztratili http://www.zsustadionu.cz/images/matematika.pdf

Další možné opakování pro ty, kteří chtějí více procvičit: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-desetinna-cisla/924

Fyzika

- Přečíst na webu látku ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK: http://jane111.chytrak.cz/F6/19.pdf

- Projít si pracovní list (můžeš i vytisknout a vyplnit) a zkusit najít odpovědi z článku http://jane111.chytrak.cz/F6/PL_20_el.vlastnosti_1.pdf

Přírodopis
- uč. str. 55 – opakování: Prvoci – odpovědi na všechny otázky písemně do sešitu 

- přečíst kapitolu Žahavci – uč. str. 56 – 59

- shlédnout krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=_LFCO2IN0CM&list=PLgBAACtNuM-64BYz1-o0N81hvEr38xtDY&index=22

- uč. str. 59 – otázky ve žlutém rámečku – písemně do sešitu odpovědi

- uč. str. 67 – úkoly 1. a 2. – písemně do sešitu odpovědi

Pokud máš jiné vydání učebnice a stránky v učebnici neodpovídají, řiď se zadáním úkolů do Př pro 6.C!

- na stránkách: https://www.skolasnadhledem.cz/ si zadej téma: prvoci a žahavci a projdi si interaktivní cvičení

Zeměpis

- opakování – Afrika: vše co máme v sešitě si znovu vyhledat a umět ukázat v atlase (členitost, povrch, vodstvo, …) – neučit se zpaměti!

- shlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=ZBKZpk29bts

- zpracovat PROJEKT NA TÉMA: Obyvatelstvo Afriky, konkrétní téma si mohou žáci vybrat sami (inspirace v učebnici, popř. na internetu) – např. nějaké onemocnění vyskytující se v Africe, náboženství, UNICEF, rasy v Africe, život v Africe, apod. - na papír nebo na počítači

Informatika

skupina p. Zemanové
- na www.zsustadionu.cz/moodle dokončit v textovém editoru úkol Jídelníček + dobrovolný úkol Pohádka
- dokončovat NEDATLUJ!

Anglický jazyk

Skupina p. Matouškové

- opakování slovní zásoby „přídavná jména“, především 3. a 4. sloupeček, ze kterého jsme měli psát prověrku

- v učebnici na straně 26 číst článek a překládat (ke článku patří slovní zásoba 2D ve slovníčku)

- slovní zásoba 3A Where were you last weekend? Phrases with at, in, on 

- slovní zásoba 3B Our holiday. Holidays. 

- Napište projekt My favourite animal nebo budete- li popisovat vaše domácí zvířátko, potom projekt nazvěte My favourite pet. Nechám na vás, jestli projekt napíšete na A4, A3 nebo nakreslíte zvířátko, vystřihnete a napíšete text na něj, nechám to na vaší kreativitě (inspirace v učebnici na straně 31).

    - projekt budete psát v přítomném čase prostém (co obvykle děláme)

    - budete-li psát o zvířeti, pište „it“, budete-li psát o mazlíčkovi, pište „he/she“

     1. V úvodu obecně o zvířátku, využijte náš pracovní list (savec….)

     2. Kde na světě žije / kde ho máte doma

     3. Popis těla

     4. Co jí

     5. Něco zajímavého, jak si s mazlíkem hrajete, staráte se o něj …..

6C
 
Český jazyk
 

LV   Vyhledej 1 regionální pověst z Uničova nebo okolí, zpracuj na A4 formou komiksu. Dočti povídku Divá Bára, vypracuj PL  – průběžně, odevzdání po návratu do školy, případně zašlete na email vyučující http://files.maturant2.webnode.cz/200000007-4d7114f65d/Div%C3%A1%20B%C3%A1ra.pdf

PL - Otázky  k četbě - Divá Bára

Povídku napsal(a)__________________________.

Hlavní postavou je Bára, kterou ostatní označovali jako divou, protože si mysleli, že ji v šestinedělí, když se její mámě udělalo při vaření oběda mdlo a omdlela, vyměnila _________________________. Bára měla navíc buličí oči a ničeho se ___________________________. Jaké další vlastnosti Bára měla?_______________________________________________________________________ Její matka jí brzy ____________________________, otec se jmenoval _______________________ a pracoval jako ____________________. Bára mu musela pomáhat. Společně žili ve vesnici _________________. Bára měla psa, kterému říkala __________________.

Měla dva kamarády _____________ a ______________________. Chodila za nimi na __________. I pan farář a panna _________________si ji oblíbili.

Když se její kamarádka ____________________vrátila z Prahy, rozhodla se ji její teta provdat za pana ___________________________. Ona ho však neměla ráda. Milovala ________________________. Bára se jí snažila pomoc. Využila toho, že lidé byli pověrčiví a bojácní a _______________________ _________________________________________________________________________________.

(Napiš, jak to udělala.)

Lidé ji však odhalili a za trest ji zavřeli _________________________________________.

Nakonec ji vysvobodil _________________________ a vzal si ji za ženu. 

Co se stalo s ostatními?

- s Jakubem?________________________________________________________________

-s Eliškou?__________________________________________________________________

- s Josífkem?_________________________________________________________________

sloh – pohádka ze školního prostředí (průběžně, odevzdání po návratu do školy, bylo již zadáno, podrobnosti na třídním emailu)

Mluvnice - Opakování z 5. třídy: stupňování přídavných jmen str.81 nacvičit!

85-89 opakování zájmen, uč. str. 91 připomenout si skloňování zájmena JÁ

https://www.skolasnadhledem.cz/

procvičování pravopisu www.pravopisne.cz

 Výchova k občanství
- opakovat příbuzenské vztahy, státní svátky a symboly ČR (průběžně)
 
Anglický jazyk

skupina p. Sklenákové - Slovíčka zapsat do slovníčku a naučit se je. -  2. Lekce:  část A – část D, Pracovní sešit: strany 15. cv.6, 16. cv.1, 17. cv.4, 18. cv.1, 2

skupina p. Mikulicové - Pracovní sešit str.14 a 15 celá (kromě poslechu), opakování lekce 1

 Matematika

Opakování desetinných čísel – slovní úlohy (rozdaný list se zadáním) - pro ty, co to ztratili http://www.zsustadionu.cz/images/matematika.pdf

Další možné opakování pro ty, kteří chtějí více procvičit: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-desetinna-cisla/924

 Fyzika

- Přečíst na webu látku ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK: http://jane111.chytrak.cz/F6/19.pdf

- Projít si pracovní list (můžeš i vytisknout a vyplnit) a zkusit najít odpovědi z článku http://jane111.chytrak.cz/F6/PL_20_el.vlastnosti_1.pdf

Přírodopis

- přečíst kapitolu Žahavci – uč. str. 47 – 49

- shlédnout krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=_LFCO2IN0CM&list=PLgBAACtNuM-64BYz1-o0N81hvEr38xtDY&index=22

- uč. str. 49 – otázky v modrém rámečku – odpovědi písemně do sešitu

- uč. str. 55 – opakování: Prvoci, žahavci – úkoly 1.-5. – písemně do sešitu odpovědi

Pokud máš jiné vydání učebnice a stránky v učebnici neodpovídají, řiď se zadáním úkolů do Př pro 6.B!
- na stránkách: https://www.skolasnadhledem.cz/ si zadej téma: prvoci a žahavci a projdi si interaktivní cvičení

 

Informatika

Skupina p. Pavlíkové

- dodělat rozpracovaný úkol Křížovka a uložit na Moodle (https://www.zsustadionu.cz/moodle/), dokončovat Nedatluj

Zeměpis

Austrálie - přečíst stránky 45 - 48
7A
 
Český jazyk 

– film Cesta do středu Země – Jules Verne

- na internetu procvičování větných členů, hlavně podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení

- do cvičného sešitu vypsat předměty, určit u nich pád – z učebnice str. 100/cv. 1b,

- Do cvičného sešitu vypsat příslovečná určení místa a času z učebnice str. 105/cv. 2a

- číst jakoukoliv knihu každý den alespoň 10 – 15 minut, po návratu si napíšeme shrnutí, o čem kniha byla

Dějepis

- v učebnici kapitola o Karlu IV., pročíst, udělat zápis do sešitu

Přírodopis

- přečíst Kapraďorosty uč. str.73 – 75, 

- uč. str. 75/ otázky 1 a 2 v oranžovém rámečku a 1 a 2 v modrém rámečku – písemně do sešitu odpovědi

- uč. str. 76 – písemně do sešitu odpovědi

Anglický jazyk

Skupina p. Vaculčíkové - dodělat všechna cvičení v pracovním sešitě  - 3. Lekce, učit se nepravidelná slovesa, opakovat a procvičovat na internetu past simple, Přečíst a naučit slovíčka 4a

 

Skupina p. Matouškové

opakovat přítomné časy (prostý a průběhový), hlavně časování sloves a větu kladnou, zápornou, otázku a odpověď ano/ne, W/H otázku  a odpověď (podle sešitu)

- v učebnici na straně 26 číst článek a překládat (ke článku patří slovní zásoba 2D ve slovníčku)

- slovní zásoba 3A Where were you last weekend? Phrases with at, in, on 

- slovní zásoba 3B Our holiday. Holidays. 

- doplnit pracovní list (ofocený papír – tabulka se 4 sloupečky)

 1. 1. anglicky 2. She is – doplňujete přítomný čas průběhový   3. He ….. – doplňujete přítomný čas prostý   4. napište česky

Matematika

učebnice matematiky 2 - procenta str. 57/ 7 - 11 školní sešit

Výchova ke zdraví

podívat se na youtube na videa o první pomoci

Informatika

Skupina p. Pavlíkové

- dodělat rozpracovaný úkol Volby a uložit na Moodle (https://www.zsustadionu.cz/moodle/), dokončovat Nedatluj

Zeměpis

opakování Západní Evropy - strany 91-99 a odpovědět na otázky na straně 99

7B
 
Český jazyk
 1. Literatura Čítanka : 96-103, 112-117, 118- 122 četba, otázky za články četba Malostranské povídky (platí průběžně)

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/60/povidky_malostranske.pdf

PL – vypracuj, termín odevzdání – návrat do školy( rovněž je možné  zaslat práci na email vyučující):

(Pokud dokážete zodpovědět níže uvedené otázky, pak jste četli s porozuměním.)

 • V povídce pan Ryšánek a pan Schlegl se vypráví o letitém nepřátelství dvou mužů. Jaký mělo důvod?
  1. láska ke stejné ženě b) podraz v zaměstnání                                c)peníze
 • Čím bylo jejich nepřátelství ukončeno?
  1. Smrtí pana Ryšánka.
  2. Po nemoci pan Schlegl nabídne panu Ryšánkovi tabák a začnou spolu mluvit.
  3. Po smrti ženy, kterou oba milovali, spolu začnou mluvit.
 • Jaká je hlavní myšlenka povídky "Přivedla žebráka na mizinu"?
  1. Kdo si nehlídá věci, je okraden.
  2. Pomluvy a nepravdivé řeči mohou člověku velmi ublížit.
  3. Není nikdy tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

4) Jak se jmenoval hlavní hrdina?______________________________________

Popiš hlavního hrdinu:_______________________________________________

Jak říkali žebračce, která zavinila jeho problémy?__________________________

Co se s hlavním hrdinou stalo?_________________________________________

5) Jaká je hlavní myšlenka povídky "Jak si pan ________________ nakouřil ______________"?

 1. a) Z nadutosti ho občané Malé Strany nepřijali mezi sebe a nenavštěvovali jeho krám.
 2. b) Alkoholik se připravil o zákazníky a nakonec o život.
 3. c) Agresivní obchodník, který se připravil o zákazníky hrubým chováním.

6 ) Jak začali říkat občané Malé Strany panu Vorlovi? 

a)překouřený cizák        b) vzteklý Karel                                c) uzený krupař

7) Hlavním hrdinou povídky Hastrman je pan______________________. Říkali mu tak, protože:

a)_______________________________

b)_______________________________

Říkalo se o něm, že je ________________________. Děti si myslely, že když se drhne podlaha, posypávají ji u něj doma ______________________.

Svou sbírku __________________ si nechal jednou ocenit u __________________________.

Když zjistil, že nemají téměř žádnou cenu, začal je vyhazovat oknem a  zapomněl, že se pod ním nachází __________________. Jeho zeť mu řekl, že nezáleží _______________________

__________________________________________________________________________

8) Co dělala pani Ruska na pohřbech?

 1. a) srdceryvně plakala, mluvila hezky o zemřelých

b)okrádala pozůstalé

 1. c) pomlouvala zemřelé
  Co udělala, když jí byla zakázána návštěva pohřbů?______________________

9) Jak se jmenoval hrdina povídky Doktor Kazisvět?_________________________

Čím byl jeho otec?__________________________________________________

 Jakou zvláštní příhodu, která ho proslavila, zažil? ____________________________________________________________________________

Říkalo se o něm, že když mu paní radová nesla peníze, __________________________

10) Kdo je autorem knihy?_____________________________________________________

 1. Procvičování pravopisu www.pravopisne.cz (zejména velká písmena, s-,z-,vz-, VS, koncovky…)
 • III. Skladba

https://www.mojecestina.cz/article/2013081802-test-urci-vetne-cleny-1
https://www.mojecestina.cz/article/2013101901-test-urci-vetne-cleny-2
https://www.mojecestina.cz/article/2013102601-test-urci-vetne-cleny-3

Urči větné členy ( na pomoc si můžeš vzít učebnici 100-118)

Naše škola uspořádá na jaře soutěž ve sběru starého papíru. Všichni žáci se na čtvrtletní  práci z českého jazyka zodpovědně připravují. Do Uničova se každoročně sjíždějí pěvecké sbory z celé

republiky. Kvůli nevhodnému chování dostal napomenutí třídního učitele. Navzdory dočasnému uzavření škol je potřeba se učit.

Dále procvičovat učivo na: https://www.skolasnadhledem.cz/

Výchova ke zdraví
- opakovat učivo:  Zdravá strava (průběžně)
 
Přírodopis

- přečíst Kapraďorosty uč. str.73 – 75, 

- uč. str. 75/ otázky 1 a 2 v oranžovém rámečku a 1 a 2 v modrém rámečku – písemně do sešitu odpovědi

- uč. str. 76 – písemně do sešitu odpovědi

 Anglický jazyk

skupina p. Sklenákové - Slovíčka přepsat do slovníčku a naučit se je. -  6. lekce části A – D, Pracovní sešit-  strany : 54. cv.1, 58. cv. 1

skupina p. Ševčíkové - Poslech cv. 6a - doplnit tabulku /nahrávka onlinestr. 5 v učebnici. Číst text 1a str. 6 (online  https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs/ poslech), cv. 3 str. 7, opsat a doplnit gramatickou tabulku do sešitu 4a, napsat do sešitu 5 a doplnit výrazy cv.6 str. 7.

Matematika

učebnice matematiky 2 - procenta str. 57/ 7 - 11 školní sešit

Informatika

Skupina p. Pavlíkové

- dodělat rozpracovaný úkol Obsazenost aut a uložit na Moodle (https://www.zsustadionu.cz/moodle/), dokončovat Nedatluj

Zeměpis

opakování Západní Evropy - strany 91-99 a odpovědět na otázky na straně 99

8A
 
Český jazyk
- pracovní sešit modrý - 2/4; 3/celá; 20/dopsat stránku; 21/dopsat stránku
 
Matematika 
 - opsat do sešitu tabulku ze strany 23 nahoře ( 2. díl učebnice)
- procvičovat rovnice ze stran 14 - 22 
 
Anglický jazyk

Skupina p. Horákové –  opakovat celou 6. lekci - adverbs of frequency, adjectives and adverbs , have to, suggestions (návrhy)

Skupina p. Sklenákové - Slovíčka přepsat do slovníčku a naučit se je. - 3. lekce: části A – D, Pracovní sešit -  strany: 26. cv.1, 28. cv. 2,3

 Německý jazyk - zopakovat slovíčka Schulsachen, PS 36/7, 8

Ruský jazyk - Přečíst a přeložit cv. 7A str. 12, přečíst gramatická pravidla str. 74-75, opsat do sešitu tabulku str. 75 писатъ, сидетъ.

Přírodopis

- uč. str. 53 – opakování: Vývoj člověka, buňky, tkáně, opěrná a svalová soustava – odpovědi na všechny otázky písemně do sešitu

- na stránkách: https://www.skolasnadhledem.cz/ si zadej téma: oběhová soustava, srdce a projdi si interaktivní cvičení

9A

Český jazyk
Doplnit do PS2 (zelený) - s. 31/ cv. 7, s. 32/cv. 11, s. 52-53/cv. 1, s. 3a/53
Upozornění pro rodiče deváťáků! Zdarma online testy či materiály pro vás ke stažení na těchto adresách: 
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
https://www.skolasnadhledem.cz/
 

 Anglický jazyk

Skupina p. Horákové – opakovat slovíčka 5. Lekce, naučit slovíčka 6. lekce A, B., pracovní sešit str. 48, 49, 52 (celé)

Skupina p. Ševčíkové - Napsat a naučit se slovíčka L3C, přečíst 1a a 2 v učebnici str. 36 (nahrávka online https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs/ )udělat cv. v pracovním sešitě 1-7 str. 28, 29

Ruský jazyk - Opakovat slovní zásobu str. 29 Uč., v pracovním sešitě udělat všechno str. 28-32

Německý jazyk - zopakovat Schulfächer, + slovíčka 4.lekce

 Přírodopis
všichni žáci dodělají prezentace na již dříve zadané téma do 19.3.2020 je odešlou na email vyučující (pro ty, kteří už své prezentace odevzdali, to neplatí) 
 
Matematika
procvičování: učebnice str. 61/13, 63/5, 64/6.. 65/2 a 67/8
opakování: učebnice 1.díl: 14/7
příprava na přijímací pohovory: https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2016/08/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2017-2-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf
 
Zeměpis
&globální problémy - stránky 52 - 56