EU peníze školám

EU dotace

Deváťáci jsou ve škole

Žáci 9. ročníku se rozdělili na dvě skupinky, do dvou učeben a začali opakovat na přijímací zkoušky. S Mgr. Martinem Zíkou v českém jazyce učivo 6. ročníku - kořen slova, předpona, přípona a s tím související pravopis. V matematice s Mgr. Michaelou Žůrkovou řešili slovní úlohy a opakovali procenta. Budou chodit každý den 2,5 hodiny, jsou rádi, že jsou zase spolu.

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy