EU peníze školám

EU dotace

V pondělí přijde do školy polovina dětí 1. stupně

V žádné třídě se nepřihlásilo více než 15 žáků. Není tedy potřeba třídy dělit. 1A a 2B vytvoří dohromady 1 skupinu s dvanácti žáky.

Časové rozvržení vyučování

 

Začátek

Oběd

1A, 2B

8:00 – 8:10 přední vchod

11:00

1B

8:10 – 8:20 přední vchod

11:05

2A

8:20 – 8:30 přední vchod

11:40

3A

8:30 – 8:40 přední vchod

12:05

3B

8:00 – 8:10 zadní vchod

12:15

4A

8:10 – 8:20 zadní vchod

12:35

4B

8:20 – 8:30 zadní vchod

12:30

5A

8:30 – 8:40 zadní vchod

13:00

5B

8:40 – 8:50 zadní vchod

13:05

9A

9:00 přední vchod

11:30

Dojíždějící žáci jiný čas příchodu hlásí třídním učitelům.

Všichni žáci odchází předním vchodem.

Čas obědů bude upřesňován.

Vedení školy