EU peníze školám

EU dotace

Pedagogičtí pracovníci školy

Vedení školy

Ředitel 

   

 Mgr. Milan Žůrek 

Zástupce 

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Výchovný poradce 

   

 Mgr. Marcela Mikulíková

ICT koordinátor 

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Prevence rizikového chování

   

 Mgr. Milena Czabeová

Třídní učitelé

I.A

   

 Mgr. Lenka Štenclová

I.B

   

 Mgr. Ivana Čechová

II.A

   

 Mgr. Jitka Benešová

II.B

   

 Mgr.  Marek Faltus

III.A

   

 Mgr. Iveta Janáčková

III.B

   

 Mgr. Jarmila Bednářová

IV.A

   

 Mgr. Kateřina Urbášková

IV.B

   

 Mgr. Jaroslava Klossová

V.A 

   

 Mgr. Petra Valigurová

V.B

   

 Mgr. Miluše Horáková

VI.A

   

 Mgr. Hana Matoušková

VI.B 

   

 Mgr. Barbora Zemanová

VI.C      
 Mgr. Milena Czabeová
 

VII.A

   

 Mgr. Veronika Vaculčíková

VII.B    
 
 Mgr. Michaela Žůrková
 

VIII.A

   

 Mgr. Lucie Dorušáková

IX.A 

   

 Mgr. Martin Zíka 

 

Matematika    

 Mgr. Milan Žůrek

Matematika, chemie    

 Mgr. Marie Milková

Anglický jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova

   

 Mgr. Jana Ševčíková

Anglický jazyk, matematika

   

 Mgr. Lenka Mikulicová

Informatika, fyzika, robotika

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Zeměpis, tělesná výchova, praktické činnosti

     Mgr. Leopold Čížek

Praktické činnosti - robotika

     Mgr. Radim Děrda

Informatika, přírodopis, vychovatelka

   

 Bc.Tereza Pavlíková

 
Anglický jazyk, dějepis
 
    Mgr. Ivana Sklenáková

Vychovatelka

   

 Xenie Kuchařová

Vychovatelka 

   

 Věra Capková

Vychovatelka

   

 Milena Chovancová

Vychovatelka

   

 Lenka Pavlíková

Asistentka

   

 Bc. Karla Jurečková

Asistentka

   

 Dagmar Zajíčková

Asistentka

   

 Irena Křížová

Asistentka

    Gabriela Petrželová

Asistent

   

 Dis. Lukáš Jemelka

Asistentka

     Eva Sýkorová

Asistentka

   

 Kateřina Ptáčniková

Asistentka

   

 Jana Filipová