EU peníze školám

EU dotace

Pedagogičtí pracovníci školy

Vedení školy

Ředitel 

   

 Mgr. Milan Žůrek 

Zástupce 

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Výchovný poradce 

   

 Mgr. Marcela Mikulíková

ICT koordinátor 

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Prevence rizikového chování

   

 Mgr. Milena Czabeová

Třídní učitelé

I.A

   

 Mgr. Jitka Benešová

I.B

   

 Mgr. Petra Váňová

II.A

   

 Mgr. Iveta Janáčková

II.B

   

 Mgr. Jarmila Bednářová

III.A

   

 Mgr. Lenka Štenclová

III.B

   

 Mgr. Ivana Čechová

IV.A 

   

 Mgr. Petra Valigurová

IV.B

   

 Mgr. Miluše Horáková

V.A

   

 Mgr. Kateřina Urbášková

V.B 

   

 Mgr. Lenka Ryšavá

V.C    
 
Mgr. Jaroslava Klossová
 

VI.A

   

 Mgr. Marcela Mikulíková

VI.B    
 
 Mgr. Michaela Žůrková
 

VII.A

   

 Mgr. Lucie Dorušáková

VIII.A 

   

 Mgr. Martin Zíka 

IX.A

   

Mgr. Milena Czabeová

 

Matematika    

 Mgr. Milan Žůrek

Matematika, chemie    

 Mgr. Marie Milková

Anglický jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova

   

 Mgr. Jana Ševčíková

Informatika, fyzika, praktické činnosti

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Zeměpis, tělesná výchova, praktické činnosti

     Mgr. Leopold Čížek

Praktické činnosti - lego programování

     Mgr. Radim Děrda

Tělesná výchova, přírodopis, informatika

   

 Mgr. Barbora Zemanová

Informatika, přírodopis, vychovatelka

   

 Bc.Tereza Pavlíková

 
Anglický jazyk, dějepis
 
    Mgr. Ivana Sklenáková

Vychovatelka

   

 Xenie Kuchařová

Vychovatelka 

   

 Věra Capková

Vychovatelka

   

 Milena Chovancová

Vychovatelka

   

 Lenka Pavlíková

Asistentka

   

 Lenka Káňová

Asistentka

   

 Bc. Karla Jurečková

Asistentka

   

 Dagmar Zajíčková

Asistentka

   

 Irena Křížová

Asistentka

    Gabriela Petrželová

Asistent

   

 Dis. Lukáš Jemelka