EU peníze školám

EU dotace

Pedagogičtí pracovníci školy

Vedení školy

Ředitel 

   

 Mgr. Milan Žůrek 

Zástupce 

   

 Mgr. Marie Milková

Výchovný poradce 

   

 Mgr. Marcela Mikulíková

ICT koordinátor 

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Prevence rizikového chování

   

 Mgr. Milena Czabeová

Třídní učitelé

I.A

   

 Mgr. Iveta Janáčková

I.B

   

 Mgr. Jarmila Bednářová

II.A

   

 Mgr. Lenka Štenclová

II.B

   

 Mgr. Ivana Čechová

III.A

   

 Mgr. Jitka Benešová

III.B

   

 Mgr. Petra Váňová

IV.A 

   

 Mgr. Kateřina Urbášková

IV.B

   

 Mgr. Petra Valigurová

IV.C

   

 Mgr. Jaroslava Klossová

V.A

   

 Mgr. Miluše Horáková

V.B 

   

 Mgr. Michaela Žůrková

VI.A

   

 Mgr. Lucie Kubilková

VII.A

   

 Mgr. Martin Zíka 

VIII.A 

   

 Mgr. Milena Czabeová

IX.A

   

 Mgr. Ivana Sklenáková

 

Matematika    

 Mgr. Milan Žůrek

Matematika, chemie    

 Mgr. Marie Milková

Přírodopis, tělesná výchova    

Mgr. Marcela Mikulíková

Anglický jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova

   

 Mgr. Jana Ševčíková

Informatika, fyzika, matematika, praktické činnosti

   

 Mgr. Martina Štěpancová

Zeměpis, tělesná výchova, praktické činnosti

     Mgr. Leopold Čížek

Praktické činnosti - lego programování

     Mgr. Radim Děrda

Tělesná výchova 

   

 Barbora Zemanová

Informatika, vychovatelka

   

 Tereza Pavlíková

Praktické činnosti, výtvarná výchova, vlastivěda

   

 Monika Czabeová

Vychovatelka

   

 Xenie Kuchařová

Vychovatelka 

   

 Věra Capková

Vychovatelka, asistentka 

   

 Milena Chovancová

Vychovatelka

   

 Lenka Pavlíková

Asistentka

   

 Lenka Káňová

Asistentka

   

 Bc. Karla Jurečková

Asistentka

   

 Dagmar Zajíčková

Asistentka

   

 Irena Křížová

Asistentka

    Gabriela Petrželová

Asistent

   

 Lukáš Jemelka