EU peníze školám

EU dotace

Činnost metodika prevence vymezuje vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Školní metodik prevence:

 • Koordinuje tvorbu  Minimálního preventivního programu,  podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje  jeho účinnost.

 • V průběhu školního roku monitoruje ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem  situaci ve škole s ohledem na výskyt rizikového chování žáků (vztahy v třídních kolektivech – ostrakismus, případné projevy  agresivního chování, sklony k experimentování s návykovými látkami, k záškoláctví, k závislosti na virtuálních drogách apod.).

 • Výsledky tohoto šetření  konzultuje s třídními učiteli a pomáhá jim nalézt vhodnou formu nápravy, v případě potřeby zajišťuje programy zabývající se danou problematikou a účastní se jednání s rodiči žáků, u kterých byly signály rizikového chování zjištěny.

 • Poradenskou činnost poskytuje také žákům a rodičům.

  Pravidelné konzultační hodiny: viz. konzultační hodiny

  Konzultace v jiném termínu je možná po předchozí domluvě. Za tímto účelem lze využít:

  - telefonického spojení přes sekretariát školy:  585 054 160

  - e-mailovou  adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence,  s  institucemi zajišťujícími  sociálně právní ochranu dětí a mládeže, s Policií ČR a dalšími subjekty zabývajícími se prevencí rizikového chování dětí a mládeže.

 • V hodinách výchovy k občanství a ke zdraví klade důraz na vytváření a podporu pozitivního klimatu ve třídách, toleranci, na etickou a právní výchovu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu i na další oblasti preventivní výchovy. Volí takové metody, při kterých žáci vzájemně komunikují, spolupracují, učí se vhodným způsobem řešit konflikty a další zátěžové situace, získávají přehled o možných životních rizicích a učí se přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání.

 • Vede písemné záznamy dokládající rozsah preventivní práce.

 • Je členem výchovné komise školy.