EU peníze školám

EU dotace

„Jsem, kdo jsem!“

To je název informační kampaně, která je součástí projektu „Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích ČR.“

Zařazení do projektu nám bylo nabídnuto Sdružením D Olomouc, se kterým již léta spolupracujeme, a my si jejich nabídky velmi vážíme, neboť téma považujeme za aktuální a prevenci v oblasti poruch příjmu potravy, zejména v oblasti mentální anorexie, za velmi potřebnou.

Celý projekt byl realizován ve dvou krocích. 16. června třídy 7. A a 8. A absolvovaly prožitkový program vycházející z příběhu mladé dívky, která vedena touhou po štíhlé postavě, ohrožovala své zdraví do té míry, že skončila v péči lékařů. Tato část proběhla pod vedením zkušených lektorek Sdružení D, které následně dobrovolníkům vybraným z obou tříd udělily pokyny, jak zpracovat vlastní kampaň, aby poselství vyplývající z právě absolvovaného programu šířili mezi další  spolužáky ve škole.

Druhým krokem bylo zpracování a zejména realizace vlastní „vrstevnické“ kampaně. Ta se uskutečnila 24. června v 6. A, 27. června v 5. A, 9. A a v prostoru před školní jídelnou pro zájemce z dalších tříd.

Podíleli se na ní:

Lucie Ledrová,Lukáš Chuděj, Filip Havlíček, Gabriela Ptáčniková ze 7.A a Simona Šromová, Jan Zedník a Adéla Vaňková z 8.A . Nutno říct, že byli velmi šikovní a práce se jim zdařila na jedničku.

Fotodokumentaci naleznete v naší fotogalerii. A ještě důležitý odkaz, pokud se chcete o tématu projektu dozvědět více:  www.jsemkdojsem.cz

Mgr. M. Czabeová