EU peníze školám

EU dotace

Nenávist na internet nepatří

19. ledna 2015 se uskutečnil na naší škole projekt olomouckého  Sdružení D s názvem 'Nenávist na internet nepatří'. V Olomouckém kraji se ho účastní celkem 24 základních škol. Cílem tohoto projektu je šířit mezi žáky 2. stupně myšlenku, že internet, a nejen on, nesmí být místem nenávisti.

Třída 8. A, která zastupuje naši školu, byla proškolena lektory a následně lektoři ve spolupráci s třídním učitelem vybrali pět žáků,kteří si připravili vlastní, cca třicetiminutový, program, který jako první prezentovali před kluky a děvčaty ze 6.A. V následujících dnech byli s projektem seznámeni i žáci 7.a 9.ročníku. Nyní míříme i do nižších ročníků, neboť věková hranice dětí, kteří se seznamují s internetem a jeho nástrahami se neustále snižuje.

Co říci závěrem? Snad to, že i vy se můžete s tímto programem seznámit nejen prostřednictvím naší videogalerie, ale i v dalších odkazech na stránkách Základní školy U Stadionu.

Mgr. Martin Zíka

http://www.zsustadionu.cz/images/Nenavist_na_internet_nepatri.pdf

http://www.zsustadionu.cz/images/Nenavist_na_internet_nepatri_plakat.pdf

 

VIDEO : Nenávist na internet nepatří