EU peníze školám

EU dotace

Výzva č. 56

Škola je příjemcem výzvy číslo 56 OPVK – šablona č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti; šablona č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

V rámci prní šablony jsme realizovali ve 3. až 6. ročníku čtenářské dílny. Každý žák četl knihu, kterou si sám vybral, diskutoval o ní se svými spolužáky a plnil úkoly, které vycházely z přečteného textu. Z toho důvodu jsme do školní knihovny zakoupili více než 400 knih a vytvořili jsme novou učebnu, která slouží dětem jako knihovna a oddechová místnost. Čtenářské dílny se stali součástí naší výuky a budeme v nich i v následujícím roce pokračovat.

V rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka jsme vyslali dvě naše vyučující na jazykový kurz do Londýna.