EU peníze školám

EU dotace

Školní vzdělávací program

 
 Škola mnoha příležitostí

4. Učební plán

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. stupně

5.1 Jazyk a jazyková komunikace

5.2 Matematika a její aplikace

5.3 Informační a komunikační technologie

5.4 Člověk a jeho svět

5.5 Umění a kultura

5.6 Člověk a zdraví

5.7 Člověk a svět práce