EU peníze školám

EU dotace

Miele technika s.r.o. finančně podporuje prevenci rizikového chování našich žáků

V letošním roce přispěla naší škole firma Miele na realizaci celodenních  programů olomouckého „D centra“ směřujících k primární prevenci šikany, kyberšikany, projevů rasismu, xenofobie, závislostního chování a dalšího rizikového chování. Na tyto programy nám firma přispěla i letos částkou 20 tis. Kč. 

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy