EU peníze školám

EU dotace

Průvodce přijímacím řízením

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory). 

(Žáci naší školy obdrží již částečně vyplněné přihlášky se základními identifikačními údaji žáka a výpisem známek z 8. a 9. ročníku.)

  • vyplníte přihlášku,
  • správnost údajů potvrdí Vaše základní škola,
  • pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například výstupní hodnocení ze základní školy, zpráva Pedagogicko-psychologické poradny a podobně.

Přihlášky musíte nejpozději do 1. 3. doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ.

Další vývoj záleží na tom, jestli střední škola pořádá nebo nepořádá přijímací zkoušky.

  • pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá, odešle vám ředitel rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
  • pokud střední škola přijímací zkoušky pořádá, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.

Termín pro pořádání 1. kola přijímacích zkoušek je v polovině dubna .

Střední škola vydá rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte na vaší základní škole.

Důležité upozornění: Nejpozději 10. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo obsadit jiným uchazečem.

Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

 

Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny.

Kritéria přijímacího řízení škola uveřejní do 30. října .
Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. listopadu .
Přijímací zkoušky: 2.
-15. ledna , konzervatoř 15.-31. ledna .