EU peníze školám

EU dotace

Informace o škole

Vážení rodiče předškoláčků, těšíme se na Vaše děti a zasíláme informace o škole.

Naše škola je bezpečná, prostorná, útulná a velmi dobře vybavená.

ZŠ U Stadionu díky své velké vnitřní ploše a obrovskému venkovnímu prostranství převyšuje hygienické normy, které určují, kolik prostoru v budově školy a v jejím okolí musí mít děti k dispozici. Všichni žáci vcházejí jen jedním vchodem, který je bezpečně celý den hlídaný. Třídy, chodby i další prostory jsou krásně vyzdobené a působí velmi útulně. Jednotlivé pavilony vytvářejí vnitřní atrium. To je vybaveno lavičkami a za příznivého počasí slouží k protažení a relaxaci dětí během velké přestávky. Odpoledne ho s oblibou využívá školní družina. Škola má rovněž k dispozici travnaté sportovní školní hřiště. V blízkosti je také tartanová dráha na atletiku nebo fotbalové hřiště s umělou trávou. Třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou. Moderně jsou vybaveny rovněž počítačové učebny, cvičná kuchyňka a dílny. Dvě velké tělocvičny s veškerým sportovním náčiním umožňují bezpečné rozdělení větších tříd na dvě skupiny. Pomůcky do kabinetů jednotlivých předmětů každoročně obohacujeme novinkami na trhu. V hodinách využíváme napříč všemi předměty k vyhledávání informací a tvorbě projektů a prezentací notebooky pro celou třídu. Všechny pavilony školy pokrývá 100 Mb wifi.

O prvňáčky budou pečovat skvělé paní učitelky: 1.A Mgr. Jitka Benešová, 1.B Mgr. Petra Váňová.

Obě paní učitelky mají s výukou v prvním ročníku bohaté zkušenosti. Dokážou pomoci dětem, které mají horší výslovnost, sníženou pozornost nebo z jiných důvodů vyžadují individuální přístup. Umí také vyspělejší děti nasměrovat k pomoci svým spolužákům a zároveň k dalšímu rozvoji jejich schopností. Paní učitelky dokážou vždy vytvořit výborné třídní kolektivy. Doufáme také, že se nám příští zimu podaří uskutečnit týdenní pobyt na horách obou tříd. Některé děti by mohly už i lyžovat. Paní učitelky už několik zimních pobytů na sněhu pro nadšené prvňáčky (i rodiče) uskutečnily. Pro první třídy také chystáme týdenní školu v přírodě, kde se snažíme obohatit a propojit získané vědomosti z výuky o praktické zkušenosti, zajímavé jsou i jednodenní výlety do přírody, kterých se účastní i rodiče. Třídu, do níž chcete své dítě zařadit, si můžete zvolit.

Vynikající úroveň učitelů obou stupňů je jedna z největších předností školy.

Zatímco vysoká kvalita výchovy a vzdělávání je na 1. stupni ve školách běžná (děti spolupracují, jsou nadšené a vděčné, nemají potřebu unikat do digitálního světa) na 2. stupních základních škol je již situace jiná. Pracovat s mládeží ve věku 12 – 15 let je nejtěžší pedagogická disciplína. U nás na ZŠ U Stadionu se velmi vyplácí prevence rizikového chování. Pořádáme pro třídy prožitkové programy, zajímavými společnými akcemi stmelujeme třídní kolektivy. I v době pandemie, v červnu 2020, jsme jako jediná škola na Moravě umožnili na našem prostorném hřišti přehlídku dravců se zajímavým programem pro žáky, kteří venku v rozestupech nadšeně útoky ptáků na pohyblivou návnadu sledovali. Přispěli tak chovatelům na potravu pro jejich orly, sokoly a jestřáby aspoň na několik dní. Třídní učitelé, metodik prevence rizikového chování, výchovná poradkyně a školní psycholožka jsou dětem neustále k dispozici řešit občasné zátěžové situace. Velmi se nám to vyplácí, neboť kde je dobré klima, tam jsou také vzdělávací úspěchy. Přes šedesát procent žáků s vyznamenáním, vysoký počet přijatých na gymnázia a další prestižní střední školy a také výborné výsledky v soutěžích mezi školami jsou toho důkazem. S talenty pracujeme i v tomto těžkém období. Naposledy Viktor Sova z 8.B nejdříve zvítězil v krajské robotické soutěži, a o dva týdny později byl devátý v mezinárodní soutěži mezi roboťáky s Německa, Polska, Ukrajiny atd. (samozřejmě vše on-line).

Pandemii zvládáme velmi dobře a ještě pomáháme ostatním školám.

Distanční výuku pojaly školy v celé ČR různými způsoby. Jedna část zůstala u zasílání a hodnocení úkolů prostřednictvím emailu, druhá část odučila celý rozvrh prostřednictvím on-line výuky a zbytek škol zvolil kombinovaný způsob přímé on-line výuky a zadávání samostatné práce, kterou si žáci mohli sami časově rozvrhnout. Třetí způsob, doporučený ministerstvem i pedagogickými odborníky, zvolila i naše škola. Půlmilionová dotace umožnila škole nakoupit větší množství notebooků a software pro společně sdílené prostředí pedagogů, žáků a rodičů. V tomto prostředí Microsoft Teams probíhá každý měsíc 800 on-line vyučovacích hodin, do kterých se zapojují všichni učitelé, a bez výjimky všech 380 žáků školy. Pedagogové v těchto hodinách pomáhají dětem mimo vlastní výuku také řešit zadávané úkoly, čímž hlavně rodičům nižších ročníků částečně snižují zátěž, která je na ně během pandemie kladena. Škola některé rodiny dovybavila notebooky, jiným zase pomohla se zvládnutím nového softwaru, a tak mohou takto probíhat distančním způsobem i třídní schůzky. Během distanční výuky jsme se postarali i o děti z jiných škol, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo v bezpečnostních složkách. V pavilonu družiny paralelně probíhá on-line výuka několika různých škol. Dětem jsme poskytli počítače a tablety a všechno se zvládá.

Všichni nepedagogičtí pracovníci mají k dětem hezký vztah.

Komfortní, hygienické, bezpečné a čisté prostředí spolu s pitným režimem spolehlivě zajišťují paní uklízečky a školník. Bezpečnost u vchodu mají na starosti dva vrátní. Dodávky svačinek navíc pro děti organizuje prostřednictvím projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“ paní hospodářka. O vysoké kvalitě práce zaměstnanců školní kuchyně svědčí i fakt, že o naše obědy je zájem po celém městě. Denně uvaříme více než 700 kvalitních obědů nejen pro naši školu, ale i pro ZŠ Haškova, ZŠ Šternberská a klienty DPS.

 

Školní družina pracuje podle vzdělávacího programu “Poznáváme svět hravě a vesele“.

Školní družina pracuje podle vzdělávacího programu „Poznáváme svět hravě a vesele“, který zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, různé zájmové kroužky a přípravu na vyučování hravou a soutěživou formou. Družina je otevřená od 6:00 do 17:00 hodin. Děti ke své zájmové činnosti využívají pět velmi dobře vybavených kluboven, atrium, kuchyňku, obě tělocvičny a počítačové učebny.

Ve třídách pomáhá dětem deset asistentů pedagoga. Od září rozjíždíme i tandemovou výuku.

Asistenti pedagoga představují neocenitelnou pomoc jak pro učitele, tak samozřejmě pro žáky. Těm umožňují lépe zapadnout do kolektivu, zvládat učivo či se všestranně rozvíjet. Asistent pedagoga odchází někdy s dítětem s poruchami učení do družiny nebo volné třídy, aby se mohlo lépe soustředit. Ve dvou lidech se také lépe zajišťuje bezpečnost, ať už v hodinách tělesné výchovy nebo akcích mimo školu. Od září zavádíme z tohoto důvodu v některých třídách, kde není asistent, tandemovou výuku (např. tělesná výchova v 1. ročníku). Druhý učitel se bude také věnovat rychlejším dětem a rozvíjet jejich talent náročnějšími úkoly (např. v matematice a českém jazyce 4. a 5. ročníku).

Vedeme děti k aktivnímu způsobu života a zdravému životnímu stylu.

Při škole funguje pro aktivnější děti několik kroužků. Pedagogové, kteří kroužky vedou, jsou na velmi vysoké odborné úrovni, proto je o kroužky veliký zájem. V minulém období škola nabízela dětem tyto kroužky: doučování hlavních předmětů, angličtina, „Koumáci“, Dovedné ruce, Minutka vaření ve školní kuchyňce, Zdravotníček, čtenářský klub, čtenářské dílny, logické hry, jóga, míčové hry, tenis, Florbal elévové a přípravka, „Počítačový mág“, „Řežeme, vrtáme, zatloukáme“, robotika. Různorodost sportů, kterým se děti během školní docházky věnují, všem umožňuje vyniknout aspoň v některém z nich. Ve větší tělocvičně děti hrají míčové hry, v menší je veškeré gymnastické nářadí a sektor pro skok vysoký. Venkovní hřiště slouží především atletice, kopané a baseballu. Kromě kvalitních sportovišť umožňuje dětem příjemný prožitek z pohybu i velké množství sportovního materiálu. Vlastníme desítky míčů na kopanou, odbíjenou a košíkovou, velké relaxační nafukovací balóny, lapačky a pálky na baseball, čtyři lehce rozkládací pingpongové stoly, helmy a kolečkové brusle, pásma, míčky, startovací bloky, stopky a tretry do atletiky. Vozíme děti už od 1. stupně na hory na lyžařské zájezdy. Máme veškeré vybavení pro třicet lyžařů sjezdařů, třicet běžkařů a deset snowboardistů, které dětem půjčujeme.

Při škole funguje velmi populární florbalový oddíl.

Již sedmnáct let hrajeme florbal. Škola vlastní mantinely, sady dresů, branky, masky i ochranné dresy pro brankáře, množství hokejek a míčků. Děti, které mají o florbal zájem, se mohou zdokonalovat ve florbalovém kroužku školní družiny a již po několika měsících mohou hrát na víkendových turnajích Olomoucké florbalové ligy proti týmům z jiných měst. Ve školním oddíle je organizováno v jedenácti družstvech 110 hráčů. Florbal je velmi jednoduchý, nenáročný sport, který zvládne každé dítko.

Vážení rodiče, informace o způsobu provedení dubnového zápisu budou na webových stránkách školy www.zsustadionu.cz až o něm rozhodne s konečnou platností ministerstvo. Školu si můžete přijít po domluvě kdykoliv prohlédnout.

 

Mgr. Milan Žůrek – ředitel školy (dotazy či prohlídka školy email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Martina Štěpancová – statutární zástupkyně ředitele a koordinátorka informačních technologií

Mgr. Milena Czabeová – zástupkyně ředitele a metodička prevence rizikového chování

Mgr. Marcela Mikulíková – výchovná poradkyně

Mgr. Magda Melovská – školní psycholožka

Lenka Pavlíková – vedoucí vychovatelka

Mgr. Leopold Čížek – sekretář školního florbalového klubu FBC Uničov