Jsme na jedné lodi

Přechod z prvního stupně základní školy na druhý je pro děti důležitým životním milníkem. Někteří žáci odcházejí na víceletá gymnázia a naopak do tříd přichází několik nových žáků z okolních vesnic.  Děti si tak musí zvyknout na proměněný třídní kolektiv, stejně tak jako na nové učitele.  Abychom dětem tento přechod usnadnili, připravujeme pro ně na začátku školního roku adaptační programy zaměřené na vzájemné poznání, spolupráci a podporu pozitivních vztahů ve třídě.

V letošním školním roce jsme zvolili téma Jsme na jedné lodi a žákům šestého ročníku nachystali netradiční školní den, ve kterém se proměnili ve ztroskotance na opuštěném ostrově, na kterém je čekal ukrytý poklad. Cesta k jeho nalezení a získání však nebyla vůbec jednoduchá. Čekala je spousta nástrah a úkolů, za jejichž úspěšné splnění získali indicie vedoucí k jeho objevení. Jaké však bylo zklamání, když děti zjistily, že jim poklad ukradli nepřátelští piráti! A tak následovalo rozsáhlé pátrání, které nakonec vedlo k úspěšnému získání pokladu zpět…

Týmům třídy 6.B přálo počasí, na ostrově jim celý den svítilo sluníčko, proto většina aktivit mohla proběhnout venku. Přestože třídě 6.A ztížil cestu k pokladu vytrvalý déšť, a tak celý program probíhal ve vnitřních prostorách školy, děti se tím nenechaly odradit a všechny týmy si i tak vedly skvěle.

Věřím, že děti i zúčastnění pedagogové si tento den užili a společné zážitky a získané zkušenosti jim pomohou v plavbě druhým stupněm až do konce deváté třídy.

Reakce účastníků:

Kristýna T. : „Dnešní den se mi líbil, program byl napínavý. Zaujaly mě hry i stanoviště.“

Peťa V.: „Líbilo se mi všechno, ale nejvíce ty hry venku.“

Terka: „Nejvíc mě bavilo, jak jsme hledali obličeje pirátů“.

 

Mgr. Magda Melovská – školní psycholog

 

 

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search