Naše škola je bezpečná, prostorná, útulná a velmi dobře vybavená.

ZŠ U Stadionu díky své velké vnitřní ploše a obrovskému venkovnímu prostranství převyšuje hygienické normy, které určují, kolik prostoru v budově školy a v jejím okolí musí mít děti k dispozici. Všichni žáci vcházejí jen jedním vchodem, který je bezpečně celý den hlídaný. Třídy, chodby i další prostory jsou krásně vyzdobené a působí velmi útulně. Vnitřní atrium s lavičkami, které pavilony vytvářejí, mohou děti za příznivého počasí využít k relaxaci během velké přestávky. Škola má rovněž k dispozici travnaté sportovní školní hřiště. V blízkosti je také tartanová dráha na atletiku nebo fotbalové hřiště s umělou trávou. Třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou, rovněž tak počítačové učebny, cvičná kuchyňka a dílny. Dvě velké tělocvičny s veškerým sportovním náčiním umožňují bezpečné rozdělení větších tříd na dvě skupiny. Pomůcky do kabinetů jednotlivých předmětů každoročně obohacujeme novinkami na trhu. V hodinách využíváme napříč všemi předměty k vyhledávání informací a tvorbě projektů notebooky pro celou třídu. Všechny pavilony školy pokrývá 100 Mb wifi.

Vynikající úroveň učitelů obou stupňů je jedna z největších předností školy.

Zatímco vysoká kvalita výchovy a vzdělávání je na 1. stupni ve školách běžná (děti spolupracují, jsou nadšené a vděčné, nemají potřebu unikat do digitálního světa) na 2. stupních základních škol je již situace jiná. Pracovat s mládeží ve věku 12 – 15 let je nejtěžší pedagogická disciplína. U nás na ZŠ U Stadionu se velmi vyplácí prevence rizikového chování. Pořádáme pro třídy prožitkové programy, zajímavými společnými akcemi tmelíme třídní kolektivy. I v době pandemie, jsme jako jediná škola na Moravě umožnili na našem prostorném hřišti přehlídku dravců se zajímavým programem pro žáky, kteří venku v rozestupech nadšeně útoky ptáků na pohyblivou návnadu sledovali. Přispěli tak chovatelům na potravu pro jejich orly, sokoly a jestřáby aspoň na několik dní. Třídní učitelé, metodik prevence rizikového chování, výchovná poradkyně a školní psycholožka jsou dětem neustále k dispozici řešit občasné zátěžové situace. Velmi se nám to vyplácí, neboť kde je dobré klima, tam jsou také vzdělávací úspěchy. Přes šedesát procent žáků s vyznamenáním, vysoký počet přijatých na gymnázia a další prestižní střední školy a také výborné výsledky v soutěžích mezi školami jsou toho důkazem. S talenty pracujeme i v tomto těžkém období. Naposledy Viktor Sova z 8.B nejdříve zvítězil v krajské soutěži, a o dva týdny později byl devátý v mezinárodní soutěži mezi roboťáky s Německa, Polska, Ukrajiny atd. (samozřejmě vše on-line).

Pandemii jsme zvládli velmi dobře a ještě jsme pomohli ostatním školám.

Distanční výuku pojaly školy v celé ČR různými způsoby. Jedna část zůstala u zasílání a hodnocení úkolů prostřednictvím emailu, druhá část odučila celý rozvrh prostřednictvím on-line výuky a zbytek škol zvolil kombinovaný způsob přímé on-line výuky a zadávání samostatné práce, kterou si žáci mohli sami časově rozvrhnout. Třetí způsob, doporučený ministerstvem i pedagogickými odborníky, zvolila i naše škola. Půlmilionová dotace umožnila škole nakoupit větší množství notebooků a software pro společně sdílené prostředí pedagogů, žáků a rodičů. V tomto prostředí Microsoft Teams proběhlo každý měsíc 800 on-line vyučovacích hodin, do kterých se zapojili všichni učitelé, a bez výjimky všech 380 žáků školy. Pedagogové v těchto hodinách pomáhali dětem mimo vlastní výuku také řešit zadávané úkoly, čímž hlavně rodičům nižších ročníků částečně snižuje zátěž, která je na ně během pandemie kladena. Škola některé rodiny dovybavila, jiným zase pomohla se zvládnutím nového softwaru, a tak mohou takto probíhat distančním způsobem i třídní schůzky. Během distanční výuky jsme se postarali i o děti z jiných škol, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo v bezpečnostních složkách. V pavilonu družiny paralelně proběhla on-line výuka několika různých škol. Dětem jsme poskytli počítače a tablety a všechno se zvládlo.

Všichni nepedagogičtí pracovníci mají k dětem hezký vztah.

Komfortní, hygienické, bezpečné a čisté prostředí spolu s pitným režimem spolehlivě zajišťují paní uklízečky a školník. Bezpečnost u vchodu mají na starosti dva vrátní. Dodávky svačinek navíc pro děti
organizuje prostřednictvím projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“ paní hospodářka. O vysoké kvalitě práce zaměstnanců školní kuchyně svědčí i fakt, že o naše obědy je zájem po celém městě. Denně uvaříme více než 700 kvalitních obědů kromě naší školy i pro ZŠ Haškova, ZŠ Šternberská a klienty DPS.

Ve třídách pomáhá dětem deset asistentů pedagoga. Od září rozjíždíme i tandemovou výuku.

Asistenti pedagoga představují neocenitelnou pomoc jak pro učitele, tak samozřejmě pro žáky. Těm umožňují lépe zapadnout do kolektivu, zvládat učivo, či se všestranně rozvíjet. Asistent pedagoga odchází někdy s dítětem s poruchami učení do družiny nebo volné třídy, kde se mohou lépe soustředit. Ve dvou lidech se také lépe zajišťuje bezpečnost, ať už v hodinách tělesné výchovy nebo akcích mimo školu. Od září zavádíme z tohoto důvodu v některých třídách tandemovou výuku určenou k rychlejšímu rozvoji talentovaných žáků a také zajištění větší bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy.
Vedeme děti k aktivnímu způsobu života. Uvolňujeme dojíždějící pružně z výuky, např do ZUŠ. Různorodost sportů, kterým se děti během školní docházky věnují, všem umožňuje vyniknout aspoň
v některém z nich. Ve větší tělocvičně děti hrají míčové hry, v menší je veškeré gymnastické nářadí a sektor pro skok vysoký. Venkovní hřiště slouží především atletice, kopané a baseballu. Kromě kvalitních sportovišť umožňuje dětem příjemný prožitek z pohybu i velké množství sportovního materiálu. Vlastníme desítky míčů na kopanou, odbíjenou a košíkovou, velké relaxační nafukovací balóny, lapačky a pálky na baseball, čtyři lehce rozkládací pingpongové stoly, helmy a kolečkové brusle, pásma, míčky, startovací bloky, stopky a tretry do atletiky. Máme veškeré vybavení pro třicet lyžařů sjezdařů, třicet běžkařů a deset snowboardistů, které dětem půjčujeme. Podporujeme děti v návštěvě kroužků na DDM, v Základní umělecké škole nebo ve sportovních kroužcích. Po dohodě je možný dřívější odchod z vyučování.

Při škole funguje velmi populární florbalový oddíl, máme i trenérky tanečního oddílu Styl Dance.

Již dvanáct let hrajeme florbal. Škola vlastní mantinely, sady dresů, branky, masky i ochranné dresy pro brankáře, množství hokejek a míčků. Ve školním oddíle je organizováno v jedenácti družstvech 120 hráčů. Florbal je velmi jednoduchý, nenáročný sport, který zvládne každé dítko. Velmi populární je v Uničově také taneční oddíl Styl Dance pro dívky, na jehož práci se snažíme navazovat v některých hodinách tělesné výchovy.

Vážení rodiče, školu si můžete přijít po domluvě kdykoliv prohlédnout nebo se na nás obrátit s dotazy.

Mgr. Milan Žůrek – ředitel školy ( další informace - email zurek@zsustadionu.cz mobil 601575316)
Mgr. Martina Štěpancová – statutární zástupkyně ředitele a koordinátorka informačních technologií
Mgr. Milena Czabeová – zástupkyně ředitele a metodička prevence rizikového chování
Mgr. Marcela Mikulíková – výchovná poradkyně
Mgr. Magda Melovská – školní psycholožka
Mgr. Leopold Čížek – sekretář školního florbalového klubu FBC ZŠ Uničov

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search