EU peníze školám

EU dotace

Naše školní družina

Školní družinu na naší škole může navštěvovat 142 žáků z 1. stupně, přednostně přijímáme žáky z 1. – 3. ročníků a dojíždějící žáky. Provoz školní družiny je od 6:00 do 16:30 hodin. 

Děti pracují pod vedením zkušených vychovatelek:. K činnosti využíváme pět samostatných kluboven, kde je dostatečné množství hraček, stolních her a stavebnic. Pomůcky i hračky každoročně doplňujeme. Družina má k dispozici televizi s videem . Dále ke své činnosti užíváme obě tělocvičny, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, knihovnu, družinové hřiště s průlezkami a pískovištěm a sportoviště v areálu školy. Stravování dětí probíhá v nově rekonstruované školní jídelně v budově školy.

Školní družina pracuje podle nového vzdělávacího programu „Poznáváme svět hravě a vesele“, který zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, zájmové aktivity všeho druhu a přípravu na vyučování prováděnou hravou a soutěživou formou.V průběhu odpoledne mohou děti navštěvovat celou řadu zájmových kroužků /viz. kroužky/.

Každý měsíc pořádáme jednu větší „celodružinovou“ akci závaznou pro všechna oddělení družiny - výtvarnou soutěž, sportovní olympiádu, karneval, oslavu apod. Chodíme s dětmi do kina, do knihovny a spolupracujeme s Domem dětí a mládeže. Ve školní družině se snažíme vytvořit příjemné prostředí, přátelskou atmosféru a zajistit dětem pestrou a zábavnou činnost.

 

Lenka Pavlíková, vedoucí vychovatelka