O nás

Školní družinu na naší škole může navštěvovat 142 žáků z 1. stupně, přijímáme žáky z 1. – 5. ročníků. Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin. 

Děti pracují pod vedením zkušených vychovatelek:. K činnosti využíváme pět samostatných kluboven, kde je dostatečné množství hraček, stolních her a stavebnic. Pomůcky i hračky každoročně doplňujeme. Dále ke své činnosti užíváme obě tělocvičny, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, knihovnu a sportoviště v areálu školy. Stravování dětí probíhá v nově rekonstruované školní jídelně v budově školy.

Školní družina pracuje podle nového vzdělávacího programu „Poznáváme svět hravě a vesele“, který zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, zájmové aktivity všeho druhu a přípravu na vyučování prováděnou hravou a soutěživou formou.V průběhu odpoledne mohou děti navštěvovat celou řadu zájmových kroužků.

Každý měsíc pořádáme jednu větší „celodružinovou“ akci závaznou pro všechna oddělení družiny - výtvarnou soutěž, sportovní olympiádu, Vánoce v družině, čarodějnice, Den Země, Kniha je můj kamarád, ... Chodíme s dětmi do kina, do knihovny a spolupracujeme s Domem dětí a mládeže. Ve školní družině se snažíme vytvořit příjemné prostředí, přátelskou atmosféru a zajistit dětem pestrou a zábavnou činnost.

Lenka Pavlíková, vedoucí vychovatelka

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search