Informace pro rodiče ze školní jídelny

Milí rodiče,

s nástupem Vašeho dítěte do základní školy Vám nabízíme možnost školního stravování. Při ZŠ U Stadionu je moderní kuchyně, která dodává i obědy pro ZŠ Haškova. Strava je připravována denně z čerstvých surovin, je nutričně vyvážená a splňuje normy školního stravování a spotřebního koše.

Pokud bude z Vaší strany zájem o obědy pro Vaše dítě, je nutné ho přihlásit ke stravování – s vyplněnou přihláškou v kanceláři vedoucí ŠJ U Stadionu - vchod z rampy od umělé fotbalové plochy.

V obou výdejnách se při výdeji obědů používají stravovací čipy, které jsou důležité pro evidenci. Tento čip zakoupíte v kanceláři za 100,- Kč a strávník jej bude používat během celé školní docházky. Pokud dojde ke ztrátě je nutné zakoupit čip nový. Jestliže nebude funkční a nebude viditelně poškozen ( rozpadlý na dvě poloviny a ztracená skleněná tyčinka uvnitř),pak bezplatně čip vyměním. Po skončení školní docházky děti čipy vrátí a bude jim vyplacena poměrná částka 80,-Kč.

Odhlášky z obědů přijímáme den předem do 12h. telefonicky 585054520, emailem jidelnastadion@centrum.cz nebo na webových stránkách naší školy www.zsustadionu.cz elektronicky. Výjimkou je konec školního a kalendářního roku, kdy plánované odhlášky bereme týden dopředu z provozních důvodů, vyúčtování apod. Pokud bude Vaše dítě nemocné můžete si první den nemoci vyzvednout oběd do jídelního nosiče ve výdejně, do které běžně chodí. Ostatní dny nemoci už nejsou obědy dotované a cena těchto obědů, pokud byste měli zájem, je jako pro cizí strávníky .Tzn. 77,- Kč.

Všechny prázdniny a státní svátky jsou odhlášeny automaticky. Naopak každý první den školního roku je strávník, platící sporožirem nebo inkasem, automaticky přihlášen!! - nezapomeňte včas odhlašovat. Jestliže žák přestane docházet na obědy z jakýchkoliv důvodů např. stěhování, přechod na jinou školu atd., opět nezapomeňte zrušit obědy trvale.

Ceny obědů podle kategorií

7-10 let
27,- Kč
 norma 0,6
11-14 let
31,- Kč
 norma 0,7
15 a víc
35,- Kč
 norma 0,8
cizí strávníci
77,- Kč
 norma 0,9


Do kategorie jsou žáci zařazeni podle toho kolika let dosáhnou v daném školním roce - 1. 9. - 31. 8.. Úhrada obědů se bude provádět inkasem z Vašeho běžného účtu, proto je nutné zadat ve Vašem peněžním ústavu souhlas s inkasem. Číslo účtu pro založení souhlasu s inkasem je 19-966440207/0100. Inkaso obědů bude probíhat vždy první týden ve stravném měsíci. Pokud inkaso neproběhne, bude strávník resp. zákonný zástupce upozorněn písemně nebo telefonicky popř. v krajním případě odhlášen ze společného stravování. Vyúčtování obědů odhlášených proběhne ihned v následujícím měsíci. Tzn. odhlášen v září odečet v říjnu atd. Tyto peněžní pohyby lze také sledovat v internetové aplikaci spolu i s docházkou Vašich ratolestí na obědy do ŠJ. Zbylé peníze na konci školního roku se převedou na školní rok následující. Pokud dítě docházku ukončí dojde k vyrovnání pěněz převodem nebo dle domluvy v hotovosti. Platba na první měsíc stravování v hotovosti.

Jídelníček popř. další informace naleznete na internetových stránkách ZŠ U Stadionu a ZŠ Haškova.

Další případné dotazy Vám ráda zodpovím osobně.

Radka Petříková

vedoucí školní jídelny

tel.č. 585054520

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search