Pracovníci školy 

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Milan Žůrek

zurek@zsustadionu.cz

Statutární zástupce ředitele, ICT koordinátor

Mgr. Martina Štěpancová

martina.stepancova@zsustadionu.cz

Zástupce ředitele a metodik prevence

Mgr. Milena Czabeová

milena.czabeova@zsustadionu.cz

Výchovný poradce

Mgr. Marcela Mikulíková

marcela.mikulikova@zsustadionu.cz

I. stupeň

Třídní učitelka I. A

Mgr. Jitka Přivřelová

jitka.privrelova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka I. B

Mgr. Iveta Janáčková

iveta.janackova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka II. A

Mgr. Ivana Čechová

ivana.cechova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka II. B

Mgr. Kateřina Urbášková

katerina.urbaskova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka III. A

Mgr. Jitka Benešová

jitka.benesova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka III. B

Mgr. Petra Váňová

petra.vanova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IV. A

Mgr. Jaroslava Klossová

jaroslava.klossova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IV. B

Mgr. Petra Valigurová

petra.valigurova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka V. A

Mgr. Ivana Sklenáková

ivana.sklenakova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka V. B

Mgr. Lucie Soldánová

lucie.soldanova@zsustadionu.cz

Praktické činnosti, hudební výchova

Bc. Karla Jurečková

karla.jureckova@zsustadionu.cz

Tělesná výchova

Bc. Rostislav Drábek

rostislav.drabek@zsustadionu.cz

II. stupeň

Třídní učitelka VI. A

Mgr. Blanka Oždianová

blanka.ozdianova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VI. B

Mgr. Hana Matoušková

hana.matouskova@zsustadionu.cz

Třídní učitel VII. A

Mgr. Michaela Žůrková

michaela.zurkova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VII. B

Mgr. Milena Czabeová

milena.czabeova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VIII. A

Mgr. Martin Zíka

martin.zika@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VIII. B

Mgr. Tereza Sojková

tereza.sojkova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IX. A

Ing. Lenka Mikulicová

lenka.mikulicova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IX. B

Mgr. Miluše Horáková

miluse.horakova@zsustadionu.cz

Informatika

Mgr. Radim Děrda

radim.derda@seznam.cz

Tělesná výchova, praktické činnosti, zeměpis

Mgr. Leopold Čížek

leopold.cizek@zsustadionu.cz

Český jazyk, vlastivěda, výchova k občanství

Mgr. Kristýna Kalincová 

kristyna.kalincova@zsutadionu.cz

Anglický jazyk,ruský jazyk, výtvarná výchova

Mgr. Jana Ševčíková

jana.sevcikova@zsustadionu.cz

Informatika

Radim Štěpanec

stepanec@zsustadionu.cz

Matematika, fyzika,  informatika

Mgr. Milada Zbořilová

milada.zborilova@zsustadionu.cz

Vychovatelky školní družiny

Lenka Pavlíková

lenka.pavlikova@zsustadionu.cz

Lenka Ottová

lenka.ottova@zsustadionu.cz

Xenie Kuchařová

xenie.kucharova@zsustadionu.cz

Stanislava Urbášková

stanislava.urbaskova@zsustadionu.cz

Asistenti pedagoga

Bc. Karla Jurečková

Simona Kovářová

Monika Petříková

Kateřina Ptáčniková

Jana Filipová

Mgr. Veronika Lužová

Irena Křížová

Gabriela Petrželová

Bc. Lukáš Jemelka

Miroslava Rýznarová 

Správní zaměstnanci

Administrativní pracovnice

Ivana Bušfyová

Školník

Zdeněk Šolc

Arnoštka Davidová

Ivana Škrášková

Milena Janušková

Jarmila Kratochvílová

Dáša Doubravová

 

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí jídelny

Radka Petříková

Kuchařky

Barbora Schrötterová

Miroslava Přecechtělová

Hana Horníková

Pracovnice provozu

Andrea Sczeponiaková

Romana Štrblíková

Martina Škulavíková

Markéta Procházková

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search