Pracovníci školy 

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Milan Žůrek

zurek@zsustadionu.cz

Statutární zástupce ředitele, ICT koordinátor

Mgr. Martina Štěpancová

martina.stepancova@zsustadionu.cz

Zástupce ředitele a metodik prevence

Mgr. Milena Czabeová

milena.czabeova@zsustadionu.cz

Výchovný poradce

Mgr. Marcela Mikulíková

marcela.mikulikova@zsustadionu.cz

I. stupeň

Třídní učitelka I. A

Mgr. Ivana Čechová

ivana.cechova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka I. B

Mgr. Kateřina Urbášková

katerina.urbaskova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka II. A

Mgr. Jitka Benešová

jitka.benesova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka II. B

Mgr. Petra Váňová

petra.vanova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka III. A

Mgr. Jitka Přivřelová

jitka.privrelova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka III. B

Mgr. Iveta Janáčková

iveta.janackova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IV. A

Mgr. Veronika Lužová

veronika.luzova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IV. B

Mgr. Lucie Soldánová

lucie.soldanova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka V. A

Mgr. Jaroslava Klossová

jaroslava.klossova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka V. B

Mgr. Petra Valigurová

petra.valigurova@zsustadionu.cz

Praktické činnosti, hudební výchova

Bc. Karla Jurečková

karla.jureckova@zsustadionu.cz

Tělesná výchova, hudební výchova

Bc. Rostislav Drábek

rostislav.drabek@zsustadionu.cz

II. stupeň

Třídní učitelka VI. A

Mgr. Michaela Žůrková

michaela.zurkova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VI. B

Mgr. Lucie Dorušáková

lucie.dorusakova@zsustadionu.cz

Třídní učitel VII. A

Mgr. Martin Zíka

martin.zika@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VII. B

Mgr. Tereza Pavlíková

tereza.pavlikova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VIII. A

Ing. Lenka Mikulicová

lenka.mikulicova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka VIII. B

Mgr. Miluše Horáková

miluse.horakova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IX. A

Mgr. Hana Matoušková

hana.matouskova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IX. B

Mgr. Veronika Vaculčíková

veronika.vaculcikova@zsustadionu.cz

Třídní učitelka IX. C

Mgr. Milena Czabeová

milena.czabeova@zsustadionu.cz

Informatika

Mgr. Radim Děrda

radim.derda@seznam.cz

Něměcký jazyk, dějepis, výtvarná výchova

Mgr. Veronika Rábová

veronika.rabova@zsustadionu.cz

Anglický jazyk,ruský jazyk, výtvarná výchova

Mgr. Jana Ševčíková

jana.sevcikova@zsustadionu.cz

Tělesná výchova, praktické činnosti, zeměpis

Mgr. Leopold Čížek

leopold.cizek@zsustadionu.cz

Anglický jazyk, dějepis

Mgr. Ivana Sklenáková

ivana.sklenakova@zsustadionu.cz

Přírodopis, praktické činnosti, zeměpis

Mgr. Blanka Oždianová

blanka.ozdianova@zsustadionu.cz

Informatika

Radim Štěpanec

stepanec@zsustadionu.cz

Matematika, fyzika,  informatika

Mgr. Milada Zbořilová

milada.zborilova@zsustadionu.cz

Search