Výtvarka v 5A

Co mají společného Planety přátelství, Jedeme do Afriky, Sova, Páťáci na svahu...? Jsou to výtvarné projekty žáků 5.A, ve kterých nadšeně tvořili jako jednotlivci i vytvářeli skupinové projekty, pracovali podle zadání i s možností uplatnit vlastní nápad a estetický cit.

Vybrané fotografie vydají za mnoho slov, přesto přidávám krátký komentář...

  • Děti se učí vnímat a ocenit práci druhých dětí (na výstavě výtvarných prací v DDM) či nacházet inspiraci s prožitkem z prací dospělých umělců (návštěva výstavy Dotyky z Vysočiny v minigalerii Uničov).
  • Výtvarné práce mohou být i výsledkem mezipředmětových vztahů, např. spojením s matematikou (osová souměrnost, rýsování geometrických tvarů...) či s českým jazykem (tvorba kulis pro nacvičené představení Ať žijí duchové).
  • Děti se pravidelně účastní výtvarných soutěží pořádaných DDM Uničov. Už ve čtvrté třídě, pod vedením p. uč. Soldánové, byli děti opakovaně odměněny za skupinové projekty, např. Sněhová víla. Poslední úspěch je pár dnů starý - se zimní tematikou se porotě líbila skupinová práce Páťáci na svahu.

Mgr. J. Klossová

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search