Jaro ve 3B

Velikonoční stezka

Velikonoce patří k tradicím jara. I když letošní počasí moc jarní není, děti ze 3.B se vydaly objevovat velikonoční tradice na kopec Šibeník.

Paní asistentka rozmístila po lesíku 10 velikonočních pohlednic od dětí z různých zemí. Na každé pohlednici byl vzkaz o velikonočních tradicích, které se v daném státě dodržují.

Děti byly rozděleny do dvojic. Dostaly tužku, zašifrovanou abecedu a kartičku, do které zapisovaly řešení hádanek z pohlednic a tajenku. Odměnou všem bylo příjemně strávené dopoledne v přírodě, nové poznatky o jiných tradicích, velikonoční omalovánka a samozřejmě čokoládová kraslice.

 

Opakování slovních druhů

Český jazyk patří mezi obtížnější vyučovací předměty. Proto jakákoliv aktivita, při které se dětí radí a společně objevují, je přínosná. Před velikonočními prázdninami si žáci 3.B zopakovali ve skupinách podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky. Samostatné poznávání slovních druhů dětem celkem jde, ale jakmile se smíchá více slovních druhů, platí, že víc hlav víc ví. A třeťáci to zvládli. :-)

 

 

Děti poznávají Den učitelů

O Dni učitelů se mezi dětmi moc neví. Žáci 9.A se svou paní učitelkou Matouškovou se rozhodli, že dětem na prvním stupni tento významný den trochu přiblíží.

Rozdělení po dvojicích se ujali role učitelů a učitelek a učili a zkoušeli mladší spolužáky. Že není jednoduché děti zaujmout, upoutat jejich pozornost a jasně jim vysvětlit pravidla, mnozí zjistili už po několika minutách.

A protože se třeťákům tato možnost učení se navzájem zalíbila, využili nabídku, že si mohou pro svoje spolužáky ze třídy připravit hru, soutěž, aktivitu, zkrátka něco je naučit.

Musím říct, že všichni, kteří se nebáli a do této akce se aktivně zapojili, mají můj obdiv. Všichni jsme si tento trochu jiný den užili.

 

 

Keramika

Opět po roce se děti ze 3.B vydali do keramické dílny, kde si vyráběli jarní dekoraci z keramické hlíny.

Krásného ptáčka k zavěšení na stěnu si každý ozdobil podle své fantazie. Práce to byla jemná, někteří ke zdobení zvolili velmi drobné ornamenty.

Za dva týdny se děti do dílny vrátily, aby si svůj výrobek glazovaly. Po vypálení v peci si každý odnášel domů svůj vlastní výrobek.

Mgr. Iveta Janáčková, Irena Křížová, AP

 

 

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search