Jaro v 1B

K  našim prvňáčkům zavítal  našim prvňáčkům vedoucí místního oddělení Policie ČR v Uničově pan Leoš Rak.

Prvňáčkům pan Rak srozumitelně a jednoduše vysvětlil, v čem spočívá náplň práce policistů. S dětmi také probral, co mají udělat, když se dostanou do nějaké obtížné situace, a zároveň si také společně zopakovali preventivní opatření, aby nebylo třeba nebezpečné situace doma či na veřejnosti řešit. Nakonec si děti mohly vyzkoušet také některé policejní propriety, což se jim velmi líbilo. Nejvíce střežený policejní atribut, služební zbraň, zůstala samozřejmě v bezpečných rukou pana policisty. Ten se s dětmi také ochotně vyfotil a žáčci byli nadšení.

Návštěva pana Raka byla pro děti zábavná a zároveň poučná. Prvňáčci neměli ostych se na cokoli zeptat a pan policista nebyl zaskočen žádným všetečným dotazem.

Panu Rakovi moc děkujeme za povedenou besedu!

Mgr. Kateřina Urbášková, Mgr. Ivana Čechová, Bc. Karla Jurečková

 

S Filipojakubskou nocí za dveřmi jsme se vydali s čarodějnickými učni a učnicemi z 1.B za přírodou do uničovského parku. První část naší výpravy patřila proběhnuvšímu Dni Země. S dětmi jsme si připomněli důležitost ochrany planety při běhací hře na „třídění odpadů“. Potom jsme si zahráli na zvířecí páry a zopakovali si některé základní informace, které o dotyčných zvířatech víme.

Potom už jsme začali společně čarovat – děti se rozdělily do skupinek a takto procvičily čtení i paměť a spolupráci ve skupince při luštění čarodějných zaříkávadel a učení těchto zaříkadel zpaměti – posléze je odříkávaly svým čarodějům zpaměti. Nakonec jsme tato kouzla použily na vyčarování nových per, kterými prvňáčci z 1.B od této chvíle budou psát…

Kromě příznivého počasí jsme si společně užili jak zábavné učení, tak i příjemné volné hraní na čerstvém vzduchu…

Mgr. Kateřina Urbášková, Bc. Rostislav Drábek

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search