Zvyšujeme právní povědomí našich žáků

Během základní školy se z malých neposedných žáčků stávají dospívající žáci, kteří se během 9. ročníku stávají z hlediska trestního práva mladistvými, ve svých 15 letech získávají trestní odpovědnost a na konci ročníku mají našlápnuto do daleko samostatnějšího studentského života. Proto považujeme jejich právní povědomí za důležitou kompetenci pro život a snažíme se ho, zejména pak na 2. stupni, systematicky rozvíjet. Výuku doplňujeme zpracovanými kazuistikami, výukovými filmy, spolupracujeme s Městskou policií. Letos bylo naše úsilí završeno besedami Právo a morálka a Tvoje cesta načisto s preventistou Policie ČR, por. Bc. Markem Váňou, na které ještě navazoval program v MKZ zaměřený na propojení prevence kriminality a drogové závislosti. Žáci se během něj setkali s odborníky z praxe: se zástupci z řad Policie ČR – preventistou a kriminalistou z řad TOXI TEAMU, lektory z P-centra Olomouc a se zástupcem Městské policie Uničov, která se organizačně na zajištění programu podílela.

Za tým vyučujících Výchovy k občanství Mgr. M. Czabeová, metodik prevence

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search