Všude dobře, doma...

Po “výletech” do Afriky, Benátek i vesmíru... (viz předešlé články) se děti z 5.A rády prošly Uničovem, aby díky našemu průvodci, panu Hrdličkovi, ještě blíže poznaly město jim tak dobře známé.

Náš průvodce nás v ulicích upozornil na fragmenty, které připomínají minulost města, např. dochované nápisy na fasádách budov, nákolníky, zbytky hradebního opevnění (nejen u Medelské brány), a dozvěděli jsme se, kde stála v Uničově vůbec první škola. Děti dostaly od pana Hrdličky tištěné materiály, na kterých mohly porovnat některé budovy v proměnách času. Naše kroky vedl do koncertní síně, kde slovo předal panu Kocůrkovi. Ten nám povyprávěl o historii objektu i varhan. Děti zvlášť ocenily jeho působivou hru na varhany, co teprve, když si samy mohly nástroj vyzkoušet.

Moc děkujeme oběma pánům, panu L. Hrdličkovi a J. Kocůrkovi, za věnovaný čas i dárečky, hmotné i kulturní... S poděkováním,

Mgr. J. Klossová

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search