Záleží nám na osobnostním rozvoji našich žáků a jejich bezproblémovém přechodu na 2. stupeň

Na přelomu září a října proběhla v  6. třídách 1. část vícestupňového preventivního programu, který pro naši školu realizuje tým lektorů Sdružení D Olomouc. Programy jsou vybrány na míru jednotlivým třídám tak, aby si žáci prostřednictvím prožitkového učení osvojili kompetence potřebné k budování pozitivního klimatu třídy. Žáci 6.A se potýkali v rámci programu Detektivní tým s úkoly, které od nich vyžadovaly spolupráci a vzájemný respekt. Ne jinak tomu bylo v programu Na jednom prkně, který absolvovali žáci 6.B. Cílem obou programů bylo žákům usnadnit adaptaci na 2. stupeň, na změnu v třídním kolektivu i změnu třídní učitelky, naučit je prosazovat své názory bez vyvolání konfliktu. A pokud konflikt přece vznikne, umět ho vyřešit.

Czabeová, metodik prevence

 

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search