Jsme v pohodě!

Záleží nám na vzájemném respektu, korektních vztazích, příjemné atmosféře a celkové pohodě našich žáků.

To je totiž základním předpokladem ke všemu ostatnímu. Proto na tyto aspekty klademe opravdu velký důraz a vedeme děti ke zvládání náročných situací, asertivní komunikaci a prosociálnímu jednání. Letos nám v tom, díky finanční podpoře ze šablon J.A.K, významně pomáhá náš dlouholetý partner v oblasti prevence - Sdružení D, který se zaměřuje na učení prožitkem.

Žáci 2.-8. ročníku mají za sebou 1. vlnu Vícestupňových preventivních programů, z nichž některé v sobě zahrnovaly i přidanou hodnotu v podobě čtenářské gramotnosti či podpory emoční inteligence. Nejen učitelé, ale i žáci hodnotí tyto programy velmi pozitivně. Jsou si vědomi toho, že získávají dovednosti pro život. Těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Mgr. M.Czabeová, metodik prevence

 

 

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search