4A za poznáním v Mladečských jeskyních a v Mohelnici

Děti ze 4A se vydaly prohloubit zeměpisné i historické učivo do terénu. Navštívily Mladečské jeskyně spjaté i s tematikou pravěk. Prohlídce vápencových jeskyní předcházela procházka po přírodní památce Třesín. Děti se poučily z pracovních listů, že tamější jeskyně, i jeskyně Podkova, je zimovištěm vrápence malého, byly připraveni si na něj “posvítit”. A to se skutečně k velké radosti stalo. Procházka i komentovaná prohlídka za doprovodu p. uč. Drábka se i přes větrné počasí a občasné sklouznutí po zmrazcích vydařila.

Tématem pravěku jsme dále pokračovali při návštěvě Muzea v Mohelnici s bohatou expozicí nálezů dávného osídlení. Komentovaná prohlídka byla střídána dílničkou a hernou, která měla dětem přiblížit práci archeologů a život v dávné minulosti s jednoduchými nástroji. Děkujeme i paní Melovské, školní psycholožce, která nás v Mohelnici doprovázela a připravila kolektivu třídy i doprovodný edukační program o emocích. Všichni jsme se tak výlety odměnili za tvrdou práci v prvním pololetí. Všem kantorům i paní asistentce děkuji za dosavadní obětavou spolupráci.

Mgr. Jaroslava Klossová

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search